Sari Arolaakso | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ikäihmiset
Liikunta
Teknologia
Pelillisyys
Rct
Robotiikka
Kuntoutus

Sari Arolaakso

Olen fysioterapian opettaja. Toimin tällä hetkellä geronomikoulutuksessa opettajana (Lapin AMK). Lisäksi olen mukana kehittämistyössä. Osaamiseni liittyy gerontologiseen kuntoutukseen ja geronteknologiaan.

Användarens försök