Maria Vuorensola | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Työ
Valtio
Kunta
Liikenne
Tekoäly
Kiertotalous
Kaupunki
Resurssiviisaus
Työhyvinvointi
Liiketoimintamallit
Viestintä
Kokeilut
Johtaminen
Itsensä johtaminen
Pelillisyys
Mydata (omadata)
Open data
Tarinat
Saavutettavuus
Robotiikka
Toimintamalli
Iot (esineiden internet)
Rpa (ohjelmistorobotiikka)
Open source softat
Palvelumuotoilu
Digikuntakokeilu
Hyvinvointi

Maria Vuorensola

Koordinoin Digikuntakokeilua valtiovarainministeriössä ja seuraan aktiivisesti kokeilukulttuurin etenemistä.

Användarens försök