Marko Suvila | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Esteettömyys
Syrjäytyneet
Kokeilut
Sisällöntuotanto
Open data
Open source softat
Saavutettavuus
Pelillisyys
Yksinäisyys
Vapaaehtoistoiminta
Kasvatus

Marko Suvila

Avoimuuden puolesta puhuja #opensource #opendata #openeverything
Ta kontakt

Användarens försök