Tuuli Vilhunen | Kokeilunpaikka.fi

Jag är

Intressen

Ympäristö
Kaupunki
Syrjäytyminen
Hävikki
Osallisuus
Hyvinvointi
Kestävä kehitys

Vad letar du efter?

Rahoitusta

Skulle du vilja hjälpa andra med något av följande?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Tuuli Vilhunen

Olen sosiologi, joka työskentee parhaillaan Kuntoutussäätiössä aluetyön koordinaattorina ja tutkijana. Osaamisaluettani ovat ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tutkimus, maahanmuutto sekä ympäristö- ja kaupunkisosiologia. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöasenteista, oikeudenmukaisuuden kokemuksista, asukasosallisuudesta ja kaupunkien kehittämisestä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden. Työssäni toteutan tutkimuksen lisäksi monipuolista viestintää ja edistän asukkaiden osallisuutta.

Användarens försök