Heli Hakulinen | Kokeilunpaikka.fi

Jag är

Intressen

Kunta
Ilmasto
Hävikki
Luonto
Ruokatuotanto
Ruokapalvelut
Vastuullisuus

Heli Hakulinen

Toimin alue-esimiehenä Tuusulan kunnan Ruokapalveluissa.

Användarens försök