Pirjo Hoffström | Kokeilunpaikka.fi

Jag är

Intressen

Ympäristö
Pelillisyys
Luonto
Kasvatus
Kestävät elämäntavat
Kestävä kehitys

Vad letar du efter?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta
Ideointiapua

Skulle du vilja hjälpa andra med något av följande?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Pirjo Hoffström

Olen saaristossa asuva yrittäjä, jonka johtoajatuksena on saariston elinvoimaisuuden parantaminen kestävällä tavalla. Saariston luonnon rikkauden säilyttäminen ja Itämeren tilan parantaminen ovat minulle tärkeitä asioita, joiden eteen yritystoiminnassa voi panostaa. Alueen luonto on tärkeä voimavara matkailuelinkeinon kehittämisessä, mutta myös oppimisympäristö, jonka avulla voimme vaikuttaa kestävämpiin asenteisiin ja lisätä tietoa luonnon tilasta ja sitä kohtaavista uhkista. Yritykseni toimii matkanjärjestäjänä ja tarjoaa luontokoulupalveluja keskellä saaristoa, toimii verkostomaisesti ja tarjoaa työpaikkoja sekä suoraan että alihankintana.

Användarens försök