Mikko Jokinen | Kokeilunpaikka.fi

Jag är

Intressen

Ympäristö

Vad letar du efter?

Rahoitusta

Skulle du vilja hjälpa andra med något av följande?

Ideointiapua

Mikko Jokinen