Katri Laaksonen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ammattikorkeakoulu
Esteettömyys
Ikäihmiset
Kulttuuri
Kunta
Pääkaupunki
Kiertotalous
Kaupunki
Maahanmuuttajat
Syrjäytyneet
Hävikki
Kokeilut
Elämänhallinta
Työllisyydenhoito
Tekstiilitaide
Yhteisö
Osallisuus
Yhteistyö
Lähiruoka
Arjenhallinta
Asukastoiminta
Yhteisöllisyys
Palvelumuotoilu
Pelillisyys
Yksinäisyys
Vapaaehtoistoiminta
Johtaminen
Luonto
Kotouttaminen

Katri Laaksonen