Katri Laaksonen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ammattikorkeakoulu
Esteettömyys
Ikäihmiset
Kotouttaminen
Kulttuuri
Kunta
Luonto
Pääkaupunki
Kiertotalous
Kaupunki
Maahanmuuttajat
Syrjäytyneet
Hävikki
Vapaaehtoistoiminta
Kokeilut
Elämänhallinta
Johtaminen
Työllisyydenhoito
Tekstiilitaide
Yksinäisyys
Pelillisyys
Yhteisö
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Lähiruoka
Palvelumuotoilu
Arjenhallinta
Asukastoiminta

Katri Laaksonen