Piia Nurkka | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Kulttuuri
Kunta
Kokeilut
Saavutettavuus
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Palvelumuotoilu
Asukastoiminta

Piia Nurkka