Kirsi Alastalo | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Aikuiset
Ammattikorkeakoulu
Esteettömyys
Ikäihmiset
Kulttuuri
Mielenterveys
Kerhotoiminta
Vapaaehtoistoiminta
Viestintä
Taide
Yksinäisyys
Pelillisyys
Sisällöntuotanto

Kirsi Alastalo

RyhmäRenki, geronomi, graafinen suunnittelija, vapaaehtoistyöntekijä
Ta kontakt

Användarens försök