Hanna Piironen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ikäihmiset
Työ
Työssäkäyvät
Työttömät
Kunta
Omaishoito
Elämänhallinta
Työllisyydenhoito
Osallisuus
Digikuntakokeilu
Arjenhallinta
Palvelumuotoilu
Toimeentulo
Johtaminen
Resurssiviisaus
Oppiminen
Hyvinvointi

Hanna Piironen

Användarens försök