Emilia Tuominen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Tasa-arvo
Oppiminen
Tekoäly
Kiertotalous
Kaupunki
Teknologia
Resurssiviisaus
Vapaaehtoistoiminta
Kansantalous
Liiketoimintamallit
Toimitilat
Kokeilut
Yhteisö
Sisällöntuotanto
Mydata (omadata)
Open data
Saavutettavuus
Robotiikka
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Demokratia
Asukastoiminta
Osaaminen
Automaatio
Alustatalous

Emilia Tuominen

Ta kontakt