Jari Silander | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Tekoäly
Teknologia
Tuotesuunnittelu
Open data
Open source softat
Virtual reality
Drones (nelikopterit)
Robotiikka
Alustatalous

Jari Silander

Tutkimustehtävät Ympäristötiedon tuotanto (seurantaan liittyvä kehitys- ja tutkimustoiminta) Taloustiede (kustannushyötyanalyysit, tulvariskit, veden pidättäminen, hulevedet) Meteorologia (hulevesien hallinta, tulvariskit, rankkasateet) Tuotekehitys (mittauspalvelut, esineiden internet) Mittaustekni

Användarens försök