Salka Orivuori | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ilmastonmuutos
Tasa-arvo
Kulttuuri
Kunta
Kylä
Lapset
Liikenne
Liikunta
Luonto
Oppiminen
Politiikka
Tekoäly
Kiertotalous
Resurssiviisaus
Johtaminen
Taide
Musiikki
Saavutettavuus
Robotiikka
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Palvelumuotoilu
Digikuntakokeilu
Demokratia
Maakunta
Perustulo

Salka Orivuori

Työskentelen kuntien ja alueiden resurssiviisauden ja kestävän kehityksen parissa.