Noora Kivikko | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ilmastonmuutos
Kasvatus
Korkeakoulu
Lapset
Luonto
Nuoret
Oppiminen
Tekoäly
Kaupunki
Teknologia
Yliopisto
Koulu
Pelillisyys
Robotiikka
Augmented reality

Noora Kivikko

Helsingin yliopiston asiantuntija tiedekasvatuksen monimuotoiselta kentältä.