Sara Lukkarinen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ilmastonmuutos
Kulttuuri
Kunta
Kylä
Liikenne
Kaupunki
Resurssiviisaus
Viestintä
Kokeilut
Saavutettavuus
Hyvinvointi

Skulle du vilja hjälpa andra med något av följande?

Ideointiapua

Sara Lukkarinen

Mukana Kokeilun paikkaa kehittämässä.