Sara Lukkarinen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Kulttuuri
Kunta
Kylä
Kaupunki
Kokeilut
Saavutettavuus
Viestintä
Resurssiviisaus
Ilmastonmuutos
Liikenne
Hyvinvointi

Skulle du vilja hjälpa andra med något av följande?

Ideointiapua

Sara Lukkarinen

Mukana Kokeilun paikkaa kehittämässä.