30 Days Climate Detox | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Vapaa-aikaPääkaupunkiKaupunkiKokeilutAsuminenRuokaViestintäIlmastonmuutosOppiminenHiilijalanjälki

1391 visningar

Försöket är skapat 04.03.2019

HSY:n Ilmastoinfo ja Save Pond Hockey ry

HSY:n Ilmastoinfo ja Save Pond Hockey ry

HSY:n Ilmastoinfo ja Save Pond Hockey ry

30 Days Climate Detox

Haluamme kokeilla ilmastotekohaastetta, jossa ideana on kannustaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa 30 päivän ajan tekemään ilmastotekoja helpoista teoista hiljalleen vaativampia kohti. Yhteistyöhanke HSY:n Ilmastoinfon ja Save Pond Hockey ry:n kanssa. http://www.hsy.fi/ilmastoinfo https://savepondhockey.org/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisillä on halukkuutta tehdä ilmastotekoja, mutta ei tietoa, mitä voisi tehdä ja mistä aloittaa. Haluamme tarjota mahdollisimman helpon ja kannustavan ratkaisun. Haluamme oppia lisää ihmiten aktivoinnista, mikä toimii ja mikä ei.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarjoamme helpon väylän päästä alkuun ilmastotekojen tekemisessä. Kaikilla haasteessa tehtävillä teoilla on merkitystä. Kokeilemme sosiaalisen median kampanjaa ja tavoittenamme on aktivoida ihmisiä, jotka eivät vielä ole lähteneet ilmastotekoja tekemään. Huhti-toukokuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

HSY:n Ilmastoinfo ja Save Pond Hockey ry.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti on 5000€. Käyttäisimme rahat graafisen ilmeen suunnitteluun sekä markkinointiin sosiaalisen median eri kanavissa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Työpanosta rakentaa ja toteuttaa some-kampanja.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu toteutettiin, mutta haaste ei tavoittanut vielä kovin suurta joukkoa tilien seuraajia. Ensimmäiseltä kerralta saadut opit otettiin huomioon toisessa toteutuksessa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Instagram-tilien postaukset pitää kohdentaa tietylle joukolle, jotta ne ovat kiinnostavia ja nousevat uutisvirrasta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu toteutettiin omarahoitteisesti keväällä 2019 ja 2020 HSY:n Ilmatoinfon ja Save Pond Hockeyn Instagram-tileillä.

Vad har hänt under försökets gång?

05.03.2019

Tavoittenamme on luoda ilmastotekohaaste, jossa kannustamme ihmisiä mielenkiintoisella ja helpolla tavalla sosiaalisessa mediassa 30 päivän ajan tekemään ilmastotekoja helpoista teoista hiljalleen vaativampia kohti. Teot on jokaisen mahdollista toteuttaa ja ne kattavat kaikki elämisen osa-alueet (asuminen, liikkuminen, ruoka ja kuluttaminen). Esimerkkinä teoista on esimerkiksi kasvisruokapäivän pitäminen, pyörällä töihin kulkeminen tai ilmastolaiskottelupäivä.


Ajatuksena on toteuttaa haaste sosiaalisessa mediassa joko luomalla uusia sometilejä (Twitter, Facebook, Instagram) tai käyttää olemassaolevia HSY:n Ilmastoinfon ja Save Pond Hockey ry:n tilejä. Näillä tileillä on erilaiset seuraajaprofiilit - esim. Ilmastoinfon tilit ovat naisvaltaisia, Save Pond Hockeyn miesvaltaisia - joten toivomme tavoittavamme osallistujia laajasti eri ryhmistä. Haaste on tarkoitus toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer