Ahvenen kasvatuskokeilu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

KiertotalousLähiruokaRuokaIlmastonmuutos

1173 visningar

Försöket är skapat 30.08.2017

Matti Juntunen , Iktyonomi / Matnix Ky

Ahvenen kasvatuskokeilu

Ahven on kaikkien suomalaisten tuntema ja rakastama laji. Se on monen mielestä jopa arvokkaampi kuin lohi. Ongelmana on kuitenkin sen saatavuus jalostukseen ja kauppaan. Tässä kokeilussa on tarkoitus kehittää menetelmä jolla pienessäkin yksikössä voidaan alkaa tuottamaan kalaa ja kasviksia samanaikaisesti ja kestävällä tavalla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Perinteisten kalankasvattajien piirissä pidetään ahvenen kasvatusta kannattamattomana mutta kun otetaan poikkitieteellinen asenne ja kytketään siihen kasvituotanto ja luonnonenergian hyödyntäminen toiminta voidaan saada kannattavaksi. Lisäksi toiminta on mahdollista niin sivuelinkeinona ja kuin myös suurempina yksikköinä. Myös eri yhteisöt voisivat soveltaa kokeilussa saatuja tuloksia toiminnassaan. Tavoite on pystyä hyödyntämään arvostettua kotimaista ahventa ja saada sen kasvatus käyntiin laajasti eri toimijoille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kehitän menetelmän jolla saadaan taloudellisesti ja kestävästi luotua lähiruuan tuottamismenetelmä kasvien ja lämmintä vettä sietävän kotimaisen ahvenen avulla. Jatketaan aikaisempia kokeita jossa kasvihuoneen yhteyteen järjestetään kiertovesiperiaatteella ns. aquaponics-järjestelmä sekä lämpötiloja tasaavat ja säätelevät järjestelmät. Kokeilu on siis käynnissä mutta saneeraus ym. toimet aloitetaan heti kun päätös rahoituksesta järjestyy.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaja on hakija. Mutta samalla luodaan yhteistyöverkosto joille annetaan neuvoja aloittaa omia kokeiluita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tarkoitus on saneerata ja täydentää olemassaolevia kasvatustiloja ja hankkia veden suodatuksen, vedenlaadun ja lämpötilan ym.seurantalaitteita. Tarkoitus on saada käyttöön ympärivuotinen ahventen ja luonnonmukaisen biologisen järjestelmän ylläpito vaikka varsinainen tuotanto tapahtuu kevät, kesä - ja syyskaudella. Tämä mahdollistaa paremmin kasvatuksen aloituksen heti keväällä. Rahoituksella on tarkoitus myös ostaa palveluita eli tutkimusapua vesianalyyseistä ja mahdollisista muista tutkimuksista. Kuluja syntyy mahdollisesti myös yhteistyötahojen eli lähialueiden kalastajien kartoittamisesta. Oman ja perheeni työpanos ei kuulu rahoitushakemukseen. Tukihakemus edellämainituilla tiedoilla on 4600 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hakijalla on kalatalousalan koulutus eli kalatalousteknikko(nyk. iktyonomi) ja työkokemusta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella vuosina 1971-85, jossa viimeisin toimi oli tutkimusmestari. Lisäksi on laaja yhteistyöverkosto kalatalousalan toimijoita. Tähänastiset kokeilut on tehty omarahoituksella ja osin oman konsultointiyrityksen Matnix Ky:n avustamana. Taloushallinto-osaaminen tulee yritysosaamisesta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteen eli ahvenen kasvatuksen edellytyksiä parannettiin järjestämällä ympärivuotisen kasvatuksen mahdollisuus. Toisaalta uutta rohkaisevaa tietoa saatiin pienimuotoisista haastatteluista kauppapuutarhurin, lounasravintolan ja kalastajien luona. Tuolloin ilmeni aitoa kiinnostusta lähteä toteuttamaan menetelmää mutta tietoa tarvittaisiin lisää lähinnä kustannuksista mutta myös soveltamismahdollisuuksista.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Lyhyen kokeilun aikana varsinaisia uusia ahvenen kasvatustuloksia ei ollut tietenkään mahdollista saada. Sensijaan kokemuksia järjestelmän parantamiseksi saatiin mm. lämmön varastoinnista suureen vesitilaan ja vedenkierron turvaamisesta. Uuden järjestelmän suunnittelun avulla löytyi monia uusia ratkaisuja kuten kasvatustilan kupolirakenne ja kerroksellisuus, jossa ympärivuotista lämpöä vaativat tilat on kellarikerroksessa ja kasvien sijoitus yläkerrassa. Tällä ratkaisulla saadaan pohjoisissa olosuhteissa hyödynnettyä kesäkauden energia mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Uusille kotikokeilijoille: - hyödynnä rakentamisessa paikallisia raaka-aineita, savea, olkea ja puuta sekä järjestä huleveden talteenotto - etsi aina uusinta tietoa aiheesta

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua jatketaan vuoden 2018 keväällä uudessa järjestelmässä jossa vedenkiertolaitteiden varmuutta, veden parametrien seurantaa ja suodatusta on parannettu. Tiedotusta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa jatketaan koska alustavat tiedustelut osoittavat lisääntyvää kiinnostusta menetelmää kohtaan. Vaikka kokeilun fokus on ollut yksittäisen talouden lähiruuan tuottaminen menetelmää voidaan skaalata teolliseen mittakaavaan asti. Ja vasta sitten kun vesistöjemme ahvenen poikastuotannon potentiaali otetaan ammatikalastajien, kalanjalostajien ja kauppapuutarhojen avulla laajamittaisesti hyödyksi voidaan nähdä menetelmän lopullinen kansantaloudellinen hyödyllisyys. Tämä edellyttää lisää kokeiluita erilaisissa paikoissa. Esimerkiksi monilla kauppapuutarhoilla on jo valmiina käytössä kiertovesiviljely kemiallisine ravinneannosteluineen. Tarvitaan vain lisätä uusi vedenkierto kala-altaan kautta. Toisaalta tarvitaan lisätietoa miten siirtymävaihe onnistuu.

Vad har hänt under försökets gång?

31.08.2017Alustavia ahvenkokeita hakija on tehnyt yli viiden vuoden ajan ja tulokset ovat olleet positiivisia ja niitä on tarkoitus jatkaa siten että kirjatut tulokset olisivat muidenkin käytettävissä. Menetelmä sinänsä on tunnettu maailmalla mutta kokemuksia pilottihankkeita ei ole kotimaisista kohteista. Hakijalla on pitkä työkokemus tutkimusten toteuttamisesta alan laitoksessa.

Kotimainen ahven on valittu kokeilun kasvatuskalaksi sen takia että se soveltuu lämmintä vettä sietävänä erityisen hyvin ns. kiertovesi-viljelyyn(aquaponics)jossa lämpötilat voidaan nostaa ja näin saadaan huomattavasti nopeampi kasvunopeus. Lisäksi vesistörikkaassa maassamme luontainen poikastuotanto on yleensä niin suurta että niiden useat kannat voivat kääpiöityä ilman harvennuskalastusta.


Toisaalta kotimainen ahven on erinomainen ruokakala ja hinta markkinoilla on kasvatettuja lohikaloja korkeampi. Kalanjalostajilla on myös vaikeuksia saada riittävästi materiaalia että jalostus kannattaisi edes kotimaan markkinoille. Euroopassa ahven olisi erityisen haluttu kala jolloin jopa vientiin voitaisiin panostaa tuotannon laajentuessa.


Muualla maailmassa, etenkin ns. lämpimissä maissa on yleisimpänä kasvatuskalana kirjoahveniin kuuluva Tilapia joka myös soveltuu erinomaisen hyvin kiertovesiviljelyyn. Toisaalta sen alkukasvatus on tehtävä alusta asti keinotekoisesti mikä lisää kustannuksia. Myös näiden vieraslajien mahdollinen karkaaminen luonnonvesiin puoltaa käyttää täällä kotimaista ahventa.

Ahvenen kasvatuksen leviäminen edesauttaa myös lähiruokakulttuurin paluuta, koska samassa konseptissa voidaan tuottaa kasviruokaa, tomaatteja, kurkkuja ym.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer