Ajankohtaista tietoa sote -alan digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Digisotetaidot

649 visningar

Försöket är skapat 11.10.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ajankohtaista tietoa sote -alan digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista

Digitalisaatiossa teknologia mahdollistaa yhteiskunnan muutoksen, jota ihmiset ajavat ja johon joutuvat sopeutumaan. Avainasemassa eivät ole vain tekniset innovaatiot vaan niiden työhön liittyvien uusien mahdollisuuksien ja uusien ajattelu- ja toimintamallien ymmärtäminen ja soveltaminen

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sote -alalla ei ole olemassa yhtenäistä ajankohtaiseen ja alakohtaiseen digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin keskittynyttä yhtenäisesti suunniteltua ja toteutettua audiovisuaalista kokonaisuutta. Kokeilulla lisätään tietoisuutta digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista ja siitä, että digitalisaatio on muutakin kuin palveluiden sähköistämistä. Mikäli kokeilu saa positiivisen vastaanoton, asiantuntijaluentosarjaa voidaan jatkaa ja laajentaa myös muille aloille. Tätä kautta saataisiin tulevaisuudessa kasvava ajankohtaisia digitalisaatiota ja kokeilukukulttuuria käsittelevä asiantuntijaluentosarja, jota voidaan käyttää esimerkiksi apuna organisaatioiden digitalisaatiomuutoshankkeissa, toisen ja korkea-asteen opetuksessa, TK&I –toiminnassa julkaisukanavana sekä info- ja markkinointikanavana kansalaisille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Uutuusarvo ja innovatiivisuus. Vastaavaa yhtenäistä sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiseen ja alakohtaiseen digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin keskittynyttä yhtenäisesti suunniteltua ja toteutettua audiovisuaalista kokonaisuutta ei ole olemassa. Vaikutukset sote –alan digiosaamiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Kokeilulla edistetään ajankohtaisen asiantuntijatiedon saatavuutta sekä sitä kautta avointa keskustelukulttuuria digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista osana sote –alaa. Kokeilulla lisätään tietoisuutta digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista ja siitä, että digitalisaatio on muutakin kuin palveluiden sähköistämistä. Toteuttamiskelpoisuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja tekijöillä on pitkä kokemus AV -tuotannoista, digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista sekä opetuksen, TKI:n että palvelutoiminnan alueilla. Organisaatiolla on myös tarvittavat erikoistilat – ja laitteistot sekä osaamista ja kokemusta vastaavien tuotantojen tekemisestä. Kokeilun resursseilla rahoitetaan tekijöiden kustannukset sekä mahdolliset esiintyjien kustannukset. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu osallistuu kokeilun budjetin mahdollisesti ylittäviin kustannuksiin. Toteutetaan sosiaali- ja terveysalaan digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin liittyvä viiden asiantuntijan videosarja. Videosarjan tyylinä on TED Talk – mallinen vapaamuotoinen asiantuntijapuhe. Puhujat tulevat eri aloilta, ovat alojensa ehdottomia huippuja ja tuovat monipuolista näkemystä sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon. Esiintyjät ja heidän aiheensa sovitaan kokeilusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Esitykset ovat ajankohtaisia, monipuolisia ja kiinnostavia. Yhden esityksen pituus on noin 20 minuuttia. Esityksen lisäksi videon yhteyteen kootaan esitystä täydentävä laajempi, ladattava kirjallinen taustamateriaaliaineisto. Esitykset käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella Mikpolin studioympäristössä. Tuotanto tehdään neljän kameran monikameratuotantona. Esitykseen voidaan tarvittaessa ottaa mukaan 40 hengen studioyleisö. Studiotila mahdollistaa laadukkaan toteutuksen. Esitystilaisuuksista voidaan myös luoda sote –alan digitalisaatio- ja kokeilukulttuuritapahtuma kutsumalla kaikki tai osa esiintyjistä samaan aikaan Mikkeliin. Esityksille luodaan oma visuaalinen ulkoasu ja sijoitetaan esitykset sekä taustamateriaali kokeilusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä määriteltäviin ympäristöihin (www, Youtube jne.). Kevät 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Digitaalisen talous

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kaakkois-Suomen ammattikorkealoulun tilat, laitteet, osaaminen ja kokemus vastaavien tuotantojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vad har hänt under försökets gång?

11.10.2018

Tausta


Digitalisaatio ei ole pelkästään palveluiden tuottamista sähköisesti. Digitalisaatio tulee muuttamaan koko yhteiskunnan rakenteen, toimintamallit ja työn samalla voimalla kuin sähkötekniikan kehitys sata vuotta sitten. Digitalisaatio voidaan tiivistää digitaalisen teknologian sulautumisena arkeen, jossa teknologia mahdollistaa yhteiskunnan väistämättömän muutoksen, jota ihmiset toisaalta ajavat ja johon toisaalta joutuvat sopeutumaan. Tämän vuoksi avainasemassa eivät ole ainoastaan tekniset innovaatiot vaan niiden mahdollistamien digitaaliseen työhön liittyvien uusien mahdollisuuksien sekä uusien ajattelu- ja toimintamallien ymmärtäminen, hyväksyminen ja ottaminen mukaan käytännön tekemiseen. Jotta tämä voisi tapahtua, tarvitaan koottua ajankohtaista asiantuntijatietoa ja esimerkkejä digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Maailma on voimakkaasti audiovisualisoitunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten paras tapa jakaa tietoa on laadukkaasti suunniteltu, toteutettu ja jaettu video, johon voidaan yhdistää olemassa oleva sosiaalisen median interaktio.


Kokeilukulttuuri on kokeilemalla kehittämisen omaksumista osaksi systemaattista, jatkuvaa ja harkittua toimintaa. Keskeisessä osassa on exploratiivinen, tutkiva, kartoittava ja oppiva toiminta. Tiedon perusteella voidaan suunnitella. Monimutkaiseen ja epävarmaan ympäristöön sekä tulevaisuuteen suunniteltaessa varmaa tietoa ei kuitenkaan ole olemassa. Tiedon puuttuessa on kokeiltava, eli hankittava tietoa ja kokemusta. Ensimmäinen osa kokeilukulttuuria on oppiminen: Ongelman ymmärtäminen ja määrittely, epävarmuuden hallinta sekä reflektio ja jatkuva oppiminen.


Kokeilu

Toteutetaan sosiaali- ja terveysalaan digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin liittyvä viiden asiantuntijan videosarja. Videosarjan tyylinä on TED Talk – mallinen vapaamuotoinen asiantuntijapuhe. Puhujat tulevat eri aloilta, ovat alojensa ehdottomia huippuja ja tuovat monipuolista näkemystä sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon. Esiintyjät ja heidän aiheensa sovitaan kokeilusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Esitykset ovat ajankohtaisia, monipuolisia ja kiinnostavia. Yhden esityksen pituus on noin 20 minuuttia. Esityksen lisäksi videon yhteyteen kootaan esitystä täydentävä laajempi, ladattava kirjallinen taustamateriaaliaineisto.


Esitykset käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella Mikpolin studioympäristössä. Tuotanto tehdään neljän kameran monikameratuotantona. Esitykseen voidaan tarvittaessa ottaa mukaan 40 hengen studioyleisö. Studiotila mahdollistaa laadukkaan toteutuksen.  Esitystilaisuuksista voidaan myös luoda sote –alan digitalisaatio- ja kokeilukulttuuritapahtuma kutsumalla kaikki tai osa esiintyjistä samaan aikaan Mikkeliin.


Esityksille luodaan oma visuaalinen ulkoasu ja sijoitetaan esitykset sekä taustamateriaali kokeilusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä määriteltäviin ympäristöihin (www, Youtube jne.). Mikäli kokeilu saa positiivisen vastaanoton, asiantuntijaluentosarjaa voidaan jatkaa ja laajentaa myös muille aloille. Tätä kautta saataisiin tulevaisuudessa kasvava ajankohtaisia digitalisaatiota ja kokeilukukulttuuria käsittelevä asiantuntijaluentosarja, jota voidaan käyttää esimerkiksi apuna organisaatioiden digitalisaatiomuutoshankkeissa, toisen ja korkea-asteen opetuksessa, TK&I –toiminnassa julkaisukanavana sekä info- ja markkinointikanavana kansalaisille.

 

Perustelut

Uutuusarvo ja innovatiivisuus. Vastaavaa yhtenäistä sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiseen ja alakohtaiseen digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin keskittynyttä yhtenäisesti suunniteltua ja toteutettua audiovisuaalista kokonaisuutta ei ole olemassa.


Vaikutukset sote –alan digiosaamiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Kokeilulla edistetään ajankohtaisen asiantuntijatiedon saatavuutta sekä sitä kautta avointa keskustelukulttuuria digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista osana sote –alaa. Kokeilulla lisätään tietoisuutta digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista ja siitä, että digitalisaatio on muutakin kuin palveluiden sähköistämistä.


Toteuttamiskelpoisuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja tekijöillä on pitkä kokemus AV -tuotannoista, digitalisaatiosta ja kokeilukulttuurista sekä opetuksen, TKI:n että palvelutoiminnan alueilla. Organisaatiolla on myös tarvittavat erikoistilat – ja laitteistot sekä osaamista ja kokemusta vastaavien tuotantojen tekemisestä. Kokeilun resursseilla rahoitetaan tekijöiden kustannukset sekä mahdolliset esiintyjien kustannukset. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu osallistuu kokeilun budjetin mahdollisesti ylittäviin kustannuksiin.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer