Alusten lähtöaikatietojen laatu ja saatavuus | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

YhteisöOpen dataToimintamalliResurssiviisausLiikenne

526 visningar

Försöket är skapat 12.12.2018

Merikotka-tutkimuskeskus

Alusten lähtöaikatietojen laatu ja saatavuus

Satamasta uloslähtevien alusten aikataulutietojen laadussa ja saatavuudessa on tunnistettu kehityskohteita. Ongelmat tiedon ajantasaisuudessa tai välittymisessä voivat aiheuttaa häiriöitä ja lisäkustannuksia koko kuljetusketjulle. http://www.merikotka.fi/projects/lahtoaika/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten lähtöaikatieto muodostuu, kulkee ja päivittyy?

Miten kokeilu toteutetaan?

Selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat alusten satamakäyntien aikataulutiedon muodostumiseen ja kulkuun. Kartoitamme lähtöaikatietojen laatua ja saatavuutta eri satamaliikenteen toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Aineistoa kerätään haastattelemalla sataman toimijoita ja muita asiantuntijoita. Pyrimme myös saattamaan satamakäynnin osapuolia yhteen pohtimaan tiedonkulun kehittämistä digitalisaation mahdollistamin uusin keinoin.