Arctic Smartness Village -kokeiluhanke | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

136 visningar

Försöket är skapat 29.11.2018

Sodankylän kunta

Arctic Smartness Village -kokeiluhanke

AIKO rahoitetun Arctic Smartness Village -kokeiluhankkeessa selvitettiin, löytyykö asiantuntemusta ja osaamista Sodankylään perustettavan Älykylän perustamiseksi. http://www.arctic2020.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Älykylän perustaminen vaatii runsaasti erilaista osaamista ja asiantuntijuutta. Ongelmana oli, löytyykö osaamista ja tekijöitä, joiden avulla 500 asukkaan Älykylä olisi voitu Sodankylään perustaa ja mistä heidät löytää.

Vad har hänt under försökets gång?

29.11.2018

Arctic Smartness Village -Älykylä idea lähti liikkeelle Arctic Smartness klusterityöstä ja Lapin maakunnan kehittämisestä. Idean isällä, Juri Laurilalla, on pitkä historia alueen kehittämisestä ja hän on ollut mukana myös Lappi -sopimuksen laatimisessa.


Idean haasteena on sen poikkeavuus totutuista käytännöistä, monialaisuus ja uudenlaisten ratkaisuiden suunnittelu ja käyttönotto. Siksi on tärkeää löytää kumppanit, joiden avulla tarpeet voidaan täyttää. Arctic Smartness Village -hankkeessa tarkoitus oli kokeilla, löytyykö riittävää osaamista Älykylän perustamiseksi ja mistä sitä voidaan hankkia.


Hankkeen ohjausryhmässä toimivat maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin ELY -keskuksen toimialajohtaja Hannu Linjakumpu, Luonnonvarakeskuksen yhteyspäällikkö Virpi Alenius, ProAgria Lapin yritysasiantuntija Johannes Vallivaara, Lévon instituutin (Vaasan YO) johtaja Pekka Peura ja Sodankylän kunnasta kehittämispäällikkö Jukka Lokka, sekä kunnanhallituksen edustajana Arja Mäkitalo. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Juri Laurila.


Hanke onnistui yli odotusten ja siitä syntyi vahva toimijaverkosto. Hankkeen ohjausryhmä suositteli Älykylän valmistelun viemistä eteenpäin.


Hankkeen jälkeen konseptia on kehittänyt ASV Arctic Smart Village Oy. Lisää älykylästä www.arctic2020.fi.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer