Asperger-nuorten ohjelmointikielikylpy | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

NuoretDigisotetaidot

658 visningar

Försöket är skapat 17.10.2018

Hakkuutila Tom Himanen Oy

Asperger-nuorten ohjelmointikielikylpy

Asperger-nuorille on ominaista kiinnostus yksityiskohtiin ja aistien yliherkkyys. Tavallista on myös matemaattinen, kielellinen ja/tai taiteellinen lahjakkuus. Asperger-nuorille pidetään luonnon häiriöttömässä ympäristössä ohjelmointileiri, jota ohjaa sote- ja ohjelmistoalan ammattilaiset.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Digihälinä sekä valo- ja äänisaaste luovat häiriöviidakon, joka on kuormittavaa lähtökohtaisesti kaikille. Erityisen kuormittavaa se on aistiyliherkille, johin monet asperger-nuoret lukeutuvat. Asperger-nuorilla on tyypillisesti poikkeavia kielellisiä ja matemaattisia lahjoja, jotka voisivat puhjeta kukkaan sopivassa ympäristössä tarkoituksenmukaisia impulsseja antamalla. Kokeilun avulla halutaan selvittää, miten asperger-nuoret oppivat ohjelmointia. Vertailukohtana toimii muun muassa Himasen aiemmin nuorille pitämät lyhyet ohjelmointikoulutukset.

Miten kokeilu toteutetaan?

Asperger-nuorilla on suunnaton potentiaali olla osa Suomen koodaripulan ratkaisemista. Elinkeinovaliokunnan julkaiseman "Nollasta ykköseksi" -kirjan mukaan töitä olisi ohjelmistoalalla heti 7 000–9 000 ohjelmoijalle, ja määrä kasvaa 2 000:lla. Asperger-nuorilla on mahdollisuus täyttää näitä tyhjillään olevia työpaikkoja ja siten löytää oma mielekäs paikkansa yhteiskunnassa. Asperger-nuoret viettävät innostavan viikon ohjelmoinnin parissa. Viikko vietetään Nuolniemen kylällä, jossa on 12 asukasta ja häiriötekijät ovat minimissään. Kylä sijaitsee maailman puhtaimmassa luonnollisessa ympäristössä Repoveden kansallispuiston kupeessa. Tämä mahdollistaa ylimääräisistä ärsykkeistä vapaan työskentelyn. Päivien aikana opetellaan koodaamisen perusteet välineillä, jotka ovat kaikkien käytettävissä aina ja kaikkialla. Ohjelmointi aloitetaan selaimella, joka löytyy jokaisesta tietokoneesta. Ohjelmointikieliä on paljon, mutta jostain on aloitettava ja minkä tahansa ohjelmointikielen opettelu mahdollistaa muiden ohjelmointikielien ymmärtämisen ja siten madaltaa kynnystä ohjelmointikielitaidon laajentamiseen. Valittu ohjelmointikieli on JavaScript, joka on maailman käytetyin ohjelmointikieli. Kokeilu on määrä toteuttaa viikolla 49 tai 50.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Käytännön tasolla kokeilun toteuttavat Tom Himanen ja Outi Äijälä. Tom Himanen on NASA:n sertifioima International Space Station Project Team Mentor, joka on valmentanut yläkoululaisia kolmen avaruuteen raketilla lähetetyn sientenkasvatusrobotin kehitystyössä. Outi Äijälä on mm. OneClinicin laatu- ja asiakaspalvelupäällikkönä toiminut sote-alan asiantuntija, joka on erikoistunut työntekemisen tapojen kehittämiseen sekä työnilon mahdollistamiseen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

8 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Käytettävissä on Nuolniemen kylällä sijaitseva Hakkuutila sekä tiimiin kuuluvien rautaisten ammattilaisten osaaminen verkostoineen. Paikka on ainutlaatuinen ilman ääni- ja valosaastetta tai muita häiriötekijöitä.