Avoin digitaalinen kiinteistönvälittäjien vertailupalvelu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

496 visningar

Försöket är skapat 14.08.2018

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto

Avoin digitaalinen kiinteistönvälittäjien vertailupalvelu

Kartoitusprojektissa tutkittiin miten kannattaisi toteuttaa verkkoalusta, joka mahdollistaisi kiinteistönvälittäjien puolueettoman arvioinnin ja vertailun siten, että se palvelisi suomalaisia kuluttajia sekä laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Kokeiluprojekti on saanut rahoitusta KIRA-digi hankkeelta

Miten kokeilu toteutetaan?

Testaamalla konseptia kuluttajille, välittäjillä sekä kiinteistönvälitysalan yritysten edustajilla. Lisäksi tutkimme muita vastaavia palveluita ja reunoehtoja. Kokeilu suoritettiin välillä 4/2018-6/2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto yhteistyössä Ratkaisutoimisto Seedin kanssa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti sille asetetun tavoitteen eli ymmärrämme nyt paremmin, miten kiinteistönvälittäjien vertailupalvelu kannattaisi toteuttaa. Toteutimme demon sekä suunnitelman palvelun toteutukselle.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa opittiin, että vertailupalvelussa keskeistä on tietojen paikkansapitävyys, joka asettaa vaatimuksia sille, kuka arvosteluja voi antaa ja milloin. Lisäksi oleellista on, että järjestelmä nostaa selkeästi esille kiinteistönvälittäjien ammattitaidon suoritettujen tutkintojen avulla; samalla tulee huolehtia siitä, ettei järjestelmä syrji muita välitysalan ammattilaisia. Ymmärsimme kokeilussa myös, että palvelun toteutuksessa on haasteita kuten se, että miten välittäjät järjestetään palvelussa, jotta ketään ei suosita ja toisaalta se, että uusien tulokkaiden ei ole liian vaikea tulla alalle. Vinkkeinä muille kokeilijoille antaisimme, että muistakaa miettiä kokeilunne vaikutuksia kaikkien sidosryhmien kannalta. Myös mahdollisista ansaintamalleista ja hankkeen risteymäkohdista olemassaoleviin tietokantoihin (HSP) saatiin arvokasta oppia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä palvelun toteutusta toistaiseksi vielä mietitään ja voisiko konseptia parantaa entisestään. Kokeilusta voisi skaalata isomman eli toteuttaa itse palvelun. Tämä vaatisi sen, että pystyisimme tuottamaan ratkaisut vielä palvelun konseptissa oleviin haasteisiin. Lisäksi toteutus vaatisi merkittäviä investointeja myös olemassaoleviin tietojärjestelmiin.