Betonin kuivumisen varmistaminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

565 visningar

Försöket är skapat 26.03.2018

Esa Eklund / NCC Building

Betonin kuivumisen varmistaminen

Kehitimme menetelmän, jolla työmaan olosuhteita seuraamalla voidaan varmistaa betonivalujen aikataulun mukainen kuivuminen. Menetelmässä käytetään edullisia antureita, jotka lähettävät tukiaseman kautta mittaustiedot pilvipalveluun. Antureita asennetaan sekä valuun että huonetiloihin mittaamaan lämpötilaa, kosteutta ja ilmanpainetta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Anturiteknologialla voitiin välittää luotettavasti ja tarkasti olosuhdemittauksia. Työmaan johto sai kehitetystä palvelusta hyödyllistä tietoa ja pystyi ohjaamaan rakennettavien tilojen lämmitystä ja tuuletusta tarpeen mukaan.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Edulliset Ruuvitag Bluetooth anturit toimivat Wirepas tekniikalla luotettavasti vaativassa rakennustyömaan ympäristössä. Edullisilla antureilla ja tukiasemalla saavutettiin alhaiset mittauspistekohtaiset kustannukset. Mittaustietojen perusteella ohjattu kuivumisprosessi toi työmaalle hyötyjä aikataulun ja energian säästön myötä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kehitetty palvelu kaupallistetaan kolmannen osapuolen toimesta. Palvelun kehittämistä jatketaan kehittämällä mittaustulosten analytiikkaa.