Biotuotehtaan materiaalilähtöinen kunnossapito | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

249 visningar

Försöket är skapat 18.03.2019

Timo Kauppi, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto

Biotuotehtaan materiaalilähtöinen kunnossapito

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tehdä alustava toimintamalli biojalostamon materiaalivaurioiden korjaavalle kunnossapidolle.

Vad har hänt under försökets gång?

18.03.2019

Ongelman ratkaisemiseksi tutkitaan uusiutuvan energian käyttöön perustuvien biojalostamojen prosesseja, selvitetään niiden materiaalivaatimuksia ja läpikäydään prosessien käyttöolosuhteita sekä rakentamista, käyttöönottoa ja korjaavaa kunnossapitoa ohjaavia standardeja, direktiivejä ja lainsäädäntöä. 

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer