CityCNN | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

494 visningar

Försöket är skapat 28.03.2019

Arkkitehdit Sankari

CityCNN

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla tietojärjestelmätieteessä vauhdilla kehittyvien koneoppimisalgoritmien soveltamista rakennusalan kontekstissa. Sen yhteydessä hyödynnetään kuntien avoimesti julkaisemaa valtavaa datamäärää, joka on melko helposti ja automaattisesti valmisteltavissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hanke tuottaa kokemuksia ja esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisen kokonaisworkflown avulla avoimella kaupunkidatalla koulutettuja koneoppimisalgoritmeja voidaan hyödyntää rakennus- ja kaupunkisuunnittelijan jokapäiväisen työskentelyn tukena, ja mahdollistaa demonstraatiot ja esittelyt jatkokehityksen pohjaksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yrityksemme, Arkkitehdit Sankari toteuttaa kokeilun.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hanke saavutti asetetut tavoitteensa, ja erityisen kutkuttavia esimerkkejä saatiin aikaan kouluttamalla koneoppimismalleja suunnittelijan manuaalisesti valmistelelemilla analyyseilla.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Todettiin, että täysin toisenlaiseen konteksiin, kuten semanttiseen segmentaatioon kehitetyt konenäkömallit soveltuvat odotettuakin pienemmillä muutoksilla tuottamaan mielenkiintoista analyysiaineistoa bittikarttapohjaisesta kaupunkidatasta. Aineistoja tuotettiin esimerkkinä Espoon avoimesta kaupunkidatapalvelusta. Itse data soveltuu hyvin koneoppimisalgoritmien kouluttamiseen, mutta pienetkin erot datan muodossa tekevät mallien siirtämisen ja vertailun kaupunkien välillä hankalaksi. Myös työkaluja ko. käyttöön käyttöön on vielä hyvin rajoitetusti saatavissa, mutta rajapintaspesifikaatiot ovat melko yksinkertaisia, joten työkalujen valmistelu ilman kunnollisia kirjastoja on melko helppoa.