Data-ja API-talouden kiihdyttäminen KIRA- alalla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

584 visningar

Försöket är skapat 04.07.2018

Data-ja API-talouden kiihdyttäminen KIRA- alalla

Kokeiluehdotus edistää KiraDigin tavoitetta luoda hedelmällinen maaperä digitaalisen liiketoimintaekosysteemin syntymiseksi KIRA-alalle Suomeen. API-talous, joka on siis ohjelmointirajapintoihin perustuvaa liiketoimintaa on edellytys alustataloudelle. Ilman helppokäyttöisiä ja löydettäviä ohjelmointorajapintoja ei voi syntyä skaalautuvaa alustataloutta, joka perustuu ekosysteemiseen toimintatapaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kira-alueen digitalisaation kiihdytys API-talouden keinoilla.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä