1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Kiertotalous
Försöket är skapat 03.05.2017

Eko-GDA

GDA:n kaltainen merkintä, jolla ravintoarvojen sijaan tiedotettaisiinkin ympäristövaikutuksista

Miten kokeilu toteutetaan?