Elinikäinen oppiminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

511 visningar

Försöket är skapat 29.04.2018

Lauri Ojala / Digisuomi2017

Elinikäinen oppiminen

Kokeilun tarkoituksena on toteuttaa koulumaailman digitaaline palvelualusta, joka kykenee muuntautumaan, paikan, tarpeen ja kulttuurin vaatimusten mukaisesti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomessa ei ole yhtään käyttäjälähtöistä ekosysteemiä Katso tarkempi kuvaus

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteuttaa käyttäjälähtöisen ekosysteemi alustan Katso tarkempi kuvaus Viimeistää kesäkuu 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Katso tarkempi kuvaus

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Selviä lähiaikoina

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Selviää lähiaikana

Vad har hänt under försökets gång?

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer