Energiahävikin pienentäminen neljännen sukupolven lämmönjakoinnovaatiolla | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Sparrausta

Försökets teman

Teknologia

1814 visningar

Försöket är skapat 30.04.2020

Energiahävikin pienentäminen neljännen sukupolven lämmönjakoinnovaatiolla

Kokeilun tavoitteena on kehittää kaukolämmön energiatehokkuutta neljännen sukupolven älyteknologian ja teknisten innovaatioiden avulla. Tavoitteenamme on parantaa koko kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Uuden sukupolven ratkaisulla saavutetaan mm seuraavia hyötyjä: virtaama kaukolämpöverkossa vähenee, pumppauskustannukset pienenevät, siirtokapasiteetti kasvaa, menolämpötiloja voidaan laskea, lämpöhäviöt pienenevät, savukaasupesurien ja yhteistuotantolaitosten sekä teollisten lämpöpumppulaitosten hyötysuhteet paranevat.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun tuloksena saadaan arvokasta tietoa neljännen sukupolven kaukolämpöratkaisujen toiminnasta. Kokeilussa käytettävä teknologia mahdollistaa merkittävät säästöt sekä yksittäiselle kiinteistölle että kaukolämpöyhtiöille. Kokeilussa testataan mm. uutta kytkentämallia (patentti haettu), jossa kiinteistö saa hyödynnettyä lämmitys-ja käyttövesipiirien paluulämpöjä tehokkaasti. Seurauksena kaukolämmön paluulämpötila laskee huomattavasti, mikä takaa paremman hyötysuhteen mm. energialaitosten savukaasupesureille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Asennuksen jälkeen seuraamme web-pohjaisen Fiksu-automaation etäyhteyden kautta kohteen toteutuneita mitoituslämpötiloja ja energiankulutusta. Aikataulu alkaa syksyllä 2020 ja kohteen seuraaminen jatkuu vähintään kaksi vuotta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuopion kaupunki/tilakeskus

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti vähintään 10000€...riippuen kiinteistön koosta. Koostuu FiksuGST lämmönjakokeskuksen ja softan suunnittelusta, valmistuksesta ja käyttöönotosta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Oman tuotekehityksemme vahva osaaminen automaatio-ohjelmiston suunnittelussa ja kytkentämallien teknisessä toteutuksessa ja yhteensovittamisessa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Tuotekehityksemme saa arvokasta tietoa hyödyistä erityyppisissä kiinteistöissä, eri lämpölaitosten olosuhteissa. Seuraamme energiankulutusta ja lämpötiloja web-pohjaisen Fiksu-automaation välityksellä, josta saamme kattavat raportoinnit.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kuopion kaupunki tekee hankinnan ja asennuksen syksyllä alkavaan projektiin kokeilun mukaisesta lämmönjakokeskuksesta.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Ei muuta tukea.