FutureMINE testiympäristön mallintaminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

TyöKaupunkiTeknologia

403 visningar

Försöket är skapat 08.05.2018

Pyhäjärven Kehitys Oy

FutureMINE testiympäristön mallintaminen

FutureMINE testiympäristön mallintamisen tarkoituksena on selvittää tulevaisuuden kaivosteknologian innovaatiot ja niiden testaustarpeet sekä vaatimukset. Tämän avulla Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuria kehitetään edelleen tavoitteena saavuttaa maailman paras testiympäristö uuden teknologian testaamiseen. https://callio.info/fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaivostoiminnan loppuessa infrastruktuuri on käytettävissä muuhun tarkoitukseen. Mitkä ovat nämä tulevaisuuden teknologiat, jotka ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria voisivat hyödyntää. Kokeilulla halutaan oppia mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia tiloja, löytää uusia teknologioita ja arvioida uusien toimintojen käynnistämisen aikataulua.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vuosi 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pyhäjärven Kehitys Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

56 500 €

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulla mallinnettiin FutureMINE-testiympäristön tiekartta ajanjaksolle 2018-2025.