Haja-asutusalueella asuvien ikääntyneiden kotona-asumisen logistiikka | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Ikäihmiset

825 visningar

Försöket är skapat 11.05.2017

Marko Torppala

Haja-asutusalueella asuvien ikääntyneiden kotona-asumisen logistiikka

Haja-asutusalueen liikennöinti- ja kuljetuspalvelut ovat kuihtuneet väestön vähenemisen myötä. Toisaalta SOTE:n strategiana on pyrkiä auttamaan ihmisiä asumaan kotonaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Jotta kotona-asuminen on mahdollista, on tärkeää, että päivittäistavaroiden, ruoan ja lääkkeiden kuljetukset sekä henkilökuljetukset toimivat. Tähän ratkaisu olisi henkilöliikenteen ja tavaran liikkumisen optimointi tarvepohjaisesti netissä käytettävässä sähköisessä portaalissa, johon paikalliset ihmiset syöttäisivät tarpeen ja palveluntarjoajat optimoisivat tältä pohjalta keräykset ja reitityksen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haja-asutusalueen henkilöliikenteen ja tavaroiden logistiikan optimointi kustannustehokkaasti.

Vad har hänt under försökets gång?

16.05.2017

Haja-asutusalueen liikennöinti- ja kuljetuspalvelut ovat kuihtuneet väestön vähenemisen myötä. Toisaalta SOTE:n strategiana on pyrkiä auttamaan ihmisiä asumaan kotonaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tämä on myös monen ikäihmisen oma toive toteuttamieni kokeilujen ja haastattelujen perusteella. Jotta kotona-asuminen on mahdollista, on tärkeää, että päivittäistavaroiden, ruoan ja lääkkeiden kuljetukset sekä henkilökuljetukset toimivat. On myös kestävyysvajeen takia on ehdottoman tärkeää organisoida tämä logistiikka kustannustehokkaasti, jotta SOTE-kustannukset eivät räjähdä käsiin haja-asutusalueen kunnissa. Tarve on suuri riippumatta siitä kustantaako logistiikan yksityishenkilö vai valtio, jotta haja-asutusalueen elinkelpoisuus säilyy ylipäätään.

Edellä kuvattuun haasteeseen olisi ratkaisu henkilöliikenteen ja tavaran liikkumisen optimointi yhteen nivottuna ja tarvepohjaisesti netissä käytettävässä sähköisessä portaalissa, johon paikalliset ihmiset syöttäisivät tarpeen ja palveluntarjoajat (ehkä myös paikalliset yksityiset autoilijat - Über-malli) optimoisivat tältä pohjalta keräykset ja reitityksen. Aina kun luotettavat renkaat pyörivät, tavaraa ja ihmisiä liikkuu.

Tässä voitaisiin edetä etsien toimivaa mallia kokeilun periaattein. Pienellä ja ketterällä toimintamallilla voitaisiin selvittää, saadaanko ihmiset käyttämään tällaista palvelua, ennen kuin investoitaisiin sen laajamittaiseen kehitykseen ja optimaalisen portaalin tai sovelluksen kehitykseen. Ainakaan proof-of-concept -askeleessa ei tarvitsisi integroida kaikkien palvelutarjoajien järjestelmiä ja automatisoida prosesseja, vaan käytettäisiin olemassa olevia sovelluksia, perinteistä puhelinta ja tarpeita vastaanottavaa asiakaspalvelijaa.

Toimintamalli integroituisi paikalliseen, digilukutaidon edistämisen projektiin, jossa myös ikääntyneet saatetaan mobiililaitteiden käyttäjiksi. Ilman digilukutaitoa ja motivaatiota alkaa käyttää palvelua (tiedottaminen ja markkinointi) tällaisen palvelun käyttö ei voi yleistyä ja nykyinen haja-asutusalueen palvelujen huonontumisen kierre jatkuu. Digipitäjät-kokeilussa on Hartolassa ja Pertunmaalla jo saatu sähköisesti asiontikykyisiä ja mobiililaitetaitoisia ikäihmisiä toimimaan ja opettelemaan uusia taitoja ryhmänä. Tämän ryhmän kanssa yhteistyössä edellä kuvatun logistiikka-portaalin kehitys ja testaus olisi sujuvaa ja pohjautuisi välittömään asiakaspalautteeseen teorian sijaan.

Logistiikan tilauksia vastaanottava palvelu voidaan integroida osaksi Linkkitiimin kehittämää, Digipitäjät-kokeilussa rakennettua ja testattua sähköisen asioinnin tukisivustoa, jossa kaikki tärkeimmät sähköiset palvelut ovat helposti löydettävissä samalla formaatilla.

Linkkitiimillä on jo tiedossa kiinnostunut paikallinen logistiikkayrittäjä, joka olisi valmis kehittämään tällaista palvelua.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer