Hollolan Digiope | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

596 visningar

Försöket är skapat 14.05.2018

Hollolan kunta

Hollolan Digiope

DIGIOPE-projektin tavoitteena on edistää yhteisöllistä ja oppilaslähtöistä oppimista ja opetusta digitaalisin keinoin. Lisäksi haluamme kokeilun avulla löytää ja määritellä Hollolan kunnan mallin hyödyntää digitaalisia välineitä ja ohjelmistoja luonnollisena osana oppimista ja opetusta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Opetus on jatkuvassa muutoksessa. Kehittämällä valmiiksi määritelty malli digitaalisen oppimiseen ja opettamiseen voidaan muodostaa ponnistuslauta, jolta kunnat voivat aloittaa opetuspalveluiden digitalisaation. Jokaisessa Suomen kunnassa mietitään tällä hetkellä miten digitaalinen opetus järjestetään, miten digitaalinen opetusmateriaali saadaan uudella tavalla tukemaan opetusta ja miten koulujen toimintatapoja voidaan uudistaa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Haluamme omalta osaltamme olla tuomassa ratkaisuja uudenlaisen oppimisen ja opettamisen tueksi.

Vad har hänt under försökets gång?

14.05.2018

Digiope-projektin aikana Hollolan kunnassa toimii Digiope, jonka työpanos varataan kokonaan yhteisöllisen, oppilaslähtöisen digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistämiseen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Heinsuon ja Salpakankaan koulujen toiminnan kehittämiseen. Tavoitteita toteutetaan seuraavilla konkreettisilla tavoilla: opettajien ja koulujen välisen yhteistön kehittäminen digitaalisten välineiden avulla, virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelu (kurssit, ilmiöt, teemat), sähköisen opehuoneen kehittäminen, digitaalisten teemapäivien, -tapahtumien sekä -monialaisten suunnittelu.


Oppilaslähtöisyyttä painotetaan oppilasagenttitoiminnalla, jossa oppilaista koottu edelläkävijöiden joukko tukee opettajia ja oppilaita digitaalisten välineiden käyttöönotossa ja toimintamallien uudistamisessa.


Projektissa tuotettu digitaalisen oppimisen ja opettamisen malli ja yksittäiset toimiviksi havaitut ratkaisut skaalataan jatkossa kaikkiin Hollolan kunnan kouluihin. Ratkaisut ovat kopioitavissa samalla tavalla muihin Suomen kouluihin pohjaksi opetuksen digitalisaatiolle.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer