Hyvinvointi vertaisuudesta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Vapaaehtoistoiminta

506 visningar

Försöket är skapat 03.10.2017

Lylmi ry/Varpu Pöyhönen

Hyvinvointi vertaisuudesta

Kädentaitojen vertaisohjaus, jossa ryhmässä jaetaan omaa osaamistaan vuorollaan tai sitten vain osallistutaan muiden ohjaukseen. Yhdessä tekeminen lisää sosiaalisia verkostoja ja vertaisohjauksessa pystytään hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja ja osaamista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksinäisyyttä ja sosiaalisten kontaktien vähentymistä

Miten kokeilu toteutetaan?

Ryhmän yhteiset kokoontumiset, luovat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat sosiaalisia verkostoja ja kädentaitojen tekeminen ja oman osaamisen opettaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja itsetunto, että on vielä tärkeä.