Ilmastokadun nopeat kokeilut: Resource Efficient Existing Buildings | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

695 visningar

Försöket är skapat 13.03.2017

Ilmastokatu-hanke

Ilmastokadun nopeat kokeilut: Resource Efficient Existing Buildings

Uusia digitaalisia työkaluja toimitilarakennusta käyttävien ihmisten laskemiseen, jotta voidaan lisätä rakennuksen käyttöastetta ja vähentää hukkatilaa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

REEB: Resource Efficient Existing Buildings –kokeilun tavoitteena oli kehittää uusi digitaalinen palvelu toimitilarakennusta käyttävien ihmisten lukumäärän laskemiseen ja resurssitehokkuuden lisäämiseen rakennuksen käyttöastetta parantamalla. Rakennuksia voidaan käyttää entistä tehokkaammin ja jakamistalouden trendi vahvistuu jatkuvasti: esimerkkeinä ovat yhä suositummaksi tulevat yhteiskäyttöiset työtilat, AirBnB ja etätyö. REEB:n mittauksilla voidaan auttaa rakennusten omistajia ja vuokralaisia laskemaan, kuinka paljon tilaa he todellisuudessa tarvitsevat toimintoihinsa. Tila, jota ei itse tarvita, voidaan vuokrata esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Digitaalisen palvelusta saatava data auttaa optimoimaan rakennuksen energiankäytön hallintaa. Kokeilun tarkoituksena on myös kehittää energiatehokkuuden mittaamiseen uusia kriteerejä, sillä tehokkaampi käyttöaste lisää rakennuksen ominaiskulutusta, mikä ei kannusta käyttäjämäärän lisäämiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa halutaan kehittää uusia digitaalisia työkaluja toimitilarakennusta käyttävien ihmisten laskemiseen, jotta voidaan lisätä rakennuksen käyttöastetta ja vähentää hukkatilaa. Laskennat tehdään nykyisin yleensä manuaalisesti kiertämällä huoneissa. Laskenta voidaan kuitenkin automatisoida ja saatua tietoa voidaan käyttää moneen tarkoitukseen rerurssitehokkuuden parantamisessa ja rakennuksen energiankäytön optimoinnissa. Kokeilussa halutaan näyttää, että rakennuksen energian ominaiskulutus esimerkiksi kilowattitunteina neliömetriä kohden on huono mittari energiatehokkuudelle, jos halutaan maksimoida tilojen käyttö. Kokeilussa luotiin ohjelma, jolla arvioidaan reaaliaikaisesti rakennuksessa olevien ihmisten määrä käyttämällä mittarina langattomien internet-yhteyksien määrää. Energiankäyttöä ja rakennuksen käyttöastetta verrattiin toisiinsa. Tästä on hyötyä asiakkaalle, joka haluaa hinnoitella rakennuksen käyttöä halutuimpien tuntien mukaan ja antaa tarpeettomat tilat vuokralle esimerkiksi Venuu.fi:n kautta. 9-12/2016

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteutti Nomenal Oy. Kokeilun vastuuhenkilöt kuuluvat Aalto-yliopiston Kiinteistöliiketoiminnan (Real Estate Business, REB) tutkimustiimiin. Kokeilu toteutettiin Iso-Roobertinkadulla Eiran aikuislukion kiinteistössä.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Haluttu ohjelma saatiin luotua kokeilun aikana. Oppiminen oli nopeaa. Kokeilusta opittiin se, että datan kerääminen ja saadun datan integrointi ja analysointi ovat erillisiä osaamisalueita. Jatkossa toimija haluaa keskittyä vain integrointiin ja analysointiin ja antaa datan keräämisen asiaan erikoistuneelle toimijalle ja data annetaan open source-muodossa. Suurin oppi olikin, että wifi-yhteyksien laskemiseen ei kannata käyttää aikaa, kun tähän on jo olemassa ratkaisuja ja toimijan suurin vahvuus on datan analysoinnissa ja integroinnissa.