Ilmastokadun nopeat kokeilut: Sustainable Meal Iso-Roballa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

633 visningar

Försöket är skapat 13.03.2017

Ilmastokatu -hanke

Ilmastokadun nopeat kokeilut: Sustainable Meal Iso-Roballa

Viedään tapahtumissa pilotoitu Sustainable Meal -konsepti ravintoloihin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sustainable Meal -konsepti auttoi ravintoloita ja tapahtumajärjestäjiä suunnittelemaan kestävyyden kriteerit täyttäviä aterioita ja myymään niitä paremmin. Kokeilun avulla yhdistettiin vastuullisia ruoantuottajia pienten ravintoloiden kanssa ja edistettiin uusien vastuullisten ruokailutottumusten juurtumista suureen yleisöön. Kokeilussa testattiin yleisön suhtautumista vastuulliseen ruokaan ja ravintoloiden valmiuksia toteuttaa vastuullisia ruokapalveluita. Kokeiluun osallistuvat ravintolat saivat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa vastuullista ruokatoimintaansa. Sustainable Meal -konseptia on toteutettu Flow-festivaaleilla, ja vuonna 2016 se valittiin Ilmastokadun Nopeiden kokeilujen ohjelmaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarkoituksena oli kokeilla, miten ravintolat ja ihmiset suhtautuvat vastuulliseen ruokaan. Kokeilussa viedään tapahtumissa pilotoitu Sustainable Meal -konsepti suoraan ravintoloihin. Sustainable Meal-konseptin avulla saadaan palautetta siitä, miten ravintolat voivat paremmin suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia aterioita ja viestiä niistä paremmin asiakkaille. Sustainable Meal -konseptiin sisältyvät ruoka-alan ammattilaisten ohjeistus ja koulutus aterioiden kestävyyskriteeristä, mikä ohjaa suunnittelemaan kestävämpiä aterioita ja huomioimaan mm. raaka-aineiden hankintaa ja jätteen muodostumista. Kokeilussa halutaan löytää ravintolan kannalta keskeisiä taloudellisesti ja kestävyyden kannalta parempia valintoja sekä lisätä kestävien aterioiden myyntiä viestinnällä. 9 - 12 / 2016

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteutti GreenEvent Oy. Yrityksestä oli mukana toteuttamassa kokeilua yhteensä kuusi ihmistä. Koulutukseen osallistui Iso Roobertinkadun Ilmastokadulta seitsemän yritystä ja Sustainable Meal –annoksia tarjosivat kolme ravintolaa: Natura, Fafa’s ja Tortilla House.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

GreenEvent (toteuttaja) piti kokeilua hyödyllisenä. GreenEvent sai kehitettyä konseptia hyvin ja koki arvokkaaksi Ilmastokadulta saadun tuen. Sustainable Meal konsepti on ostettu Ilmastokadun kokeilun jälkeen mm. Vantaan Ilmastokadulle ja Joensuun Ilmastotorille. He ovat saaneet uusia ideoita ja yhteydenottoja kokeilun jälkeen ulkomaita myöten. Sustainable Meal brändi oli raportointijaksolla selvästi noussut enemmän loppuasiakkaiden ja ravintoloiden tietoisuuteen. Myös verkostoituminen koettiin hyödylliseksi.

Vad har hänt under försökets gång?

28.04.2017

GreenEventin mielestä konsepti laajeni kuitenkin liian suureksi ja fokuksen olisi pitänyt olla tiukempi. Kokeilussa opittiin paljon isojen toimijoiden tavasta toimia: pienet markkinat, kuten yksittäiset ravintolat, eivät oikein kiinnosta ja aikajänteet ovat pitkiä, jolloin muutoksia on vaikea tehdä nopeasti. Yhteistyön hakemiseen isojen toimijoiden (ruokatoimittajat) kanssa meni paljon resursseja ilman, että saatiin panostukselle vastinetta. Ravintoloiden kontaktointi pitäisi saada vähemmän aikaa vieväksi. Heille pitää saada näytettyä taloudellisesti, että vastuullisen ruuan tarjonnan lisääminen lisää tuottoa ja tuo uusia asiakkaita.

Opittiin, että isot ketjuravintolat tilaavat vain omien sopimustukkureiden listoilta, jonne tällä aikataululla oli mahdotonta saada pientuottajia. SustainableMeal-brändi on vielä kovin tuntematon loppuasiakkaille, jolloin on vaikea perustella lisäarvoa ilman kattavaa markkinointikampanjaa. Lopputilaisuuteen osallistui liian vähän ihmisiä tapahtuman järjestämisessä nähtyyn panostukseen nähden. Tapahtumien synergiaa olisi kannattanut hyödyntää enemmän yhdistämällä julkinen tapahtuma toiseen vetovoimaiseen tapahtumaan, Tällöin olisi saatu lisättyä kävijämääriä ilman kallista markkinointia. 

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer