Ilmastoystävällisen elämäntavan verkkokurssi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

LiikuntaDigitalisaatioElämänhallintaAsuminenPalvelumuotoiluRuokaViestintäIlmastonmuutosHiilijalanjälki

1770 visningar

Försöket är skapat 30.04.2020

Ilmastoystävällisen elämäntavan verkkokurssi

Luodaan verkkokurssi, joka helpottaa elämäntapamuutosta ja opastaa ilmaston kannalta vaikuttavimpiin ja tärkeimpiin arjen tekoihin - innostavasti ja kannustaen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Monet ovat kiinnostuneita ja valmiita muuttamaan elämäntapojaan ilmastoystävällisemmäksi. Mediasta löytyykin paljon vinkkejä ilmaston kannalta kestävistä valinnoista. Vaikeutena on kuitenkin tietää mitkä ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia tekoja omassa elämässä. Ratkaisuksi tarjoamme innostavaa verkkokurssia, jonka avulla voi muuttaa elämäntapansa ilmastoystävälliseksi. Verkkokurssi auttaa alkuun pääsemisessä ja ohjaa niihin valintoihin, jotka ovat arjessa merkityksellisimmät. Verkkokurssilla voi valita itselleen sopivat aiheet: asuminen, ruoka, kuluttaminen ja liikkuminen. Verkkokurssin tavoitteena on enemmän kuin yksittäisen hyvän valinnan toteuttaminen: kestävän elämäntavan valintaperusteiden omaksuminen. Verkkokurssi on suunnattu henkilöille, jotka ovat 1) kiinnostuneita ilmastoystävällisestä elämästä, mutta jotka vielä eivät ole ryhtyneet toimiin 2) tarvitsevat lisää tietoa olennaisista valinnoista 3) kaipaavat vahvistusta ja tukea nykyisille arjen valinnoille. Se on maksuton ja kaikkien saatavilla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Uudessa ilmastoystävällisen elämäntavan verkkokurssissa hyödynnetään materiaaleja, jotka on tehty aiemmin Ilmastotreeni-verkkosivustolle. Sisältö ja toiminnallisuudet (kuten esim. videot, kyselyt, tehtävät) suunnitellaan uudella, kiinnostavalla ja inspiroivalla tavalla hyödyntäen digitaalisen alustan tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi syvennetään kohderyhmätietämystä ja selvitetään palvelumuotoilun keinoin kohderyhmän tarpeita ja syvempiä motiiveja muutoksen aloittamiseen. Tämän jälkeen tuotetaan jo olemassa olevalle verkkokurssialustalle aiheesta mielenkiintoinen, houkutteleva ja sisällöllisesti vankka kurssi. Kurssi pilotoidaan testiryhmällä ennen julkistamista.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pääasiallinen toteuttaja on HSY:n Ilmastoinfo ja lisäksi käytetään ostopalvelua, mm. graafinen suunnittelu ja konseptointi sekä sisällöntuotanto ja palvelumuotoilua.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on arviolta 16 000 euroa. Se käytetään mm. konseptin luomiseen ja sisällöntuotantoon sekä visuaaliseen ilmeeseen ja palvelumutoiluun. Muu rahoitus Ilmastoinfon omaa rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

HSY:n Ilmastoinfon kokenut tiimi, jolla vankkaa substanssiosaamista kurssin aiheisiin (asuminen, ruoka, kuluttaminen sekä liikkuminen) ja lisäksi osaamista mm. projektinhallinnasta, palvelumuotoilusta, viestinnästä, markkinoinnista ja verkkokurssin rakentamisesta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Tavoitteena on oppia ja lisätä tietoutta, miten verkkokurssin avulla on mahdollista saada asukkaat kiinnostumaan ilmastoystävällisestä elämästä ja muuttamaan käyttäytymistään sekä miten verkkokurssin ominaisuuksien avulla voidaan luoda kiinnostavia sisältökokonaisuuksia ja suunnata kurssia käyttäjille mahdollisimman innostavaksi. Kokeilun tuloksia seurataan analysoimalla käyttäjämääriä ja käyttäjäprofiileja sekä erilaisilla käyttäjä- ja palvelukyselyillä, jotta saadaan tietoa sekä vaikuttavuudesta että verkkokurssin suuntaamisesta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

HSY:n Ilmastoinfo saa rahoituksensa Helsingin, Espoon, Vantaa ja Kauniaisten kaupungeilta. Ilmastoinfo jalkauttaa kaupunkien ilmastostrategioita ja hiilineutraaliustavoitteita asukkaille ja tämä kokeilu on erittäin tärkeä siihen liittyen ja ko. kaupungit ovat siihen sitoutuneet.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeiluun tulee rahaa Ilmastoinfon budjetista. Kokeilua ei ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta.