IT- talkoot | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Vapaaehtoistoiminta

448 visningar

Försöket är skapat 14.11.2017

Silja Kiehelä

IT- talkoot

It-ammattilaiset tekemään hyvää: alan firmojen ja työntekijöiden rekrytoiminen vapaaehtoistöihin eli opettamaan perusasioita digiosattomille ja niille, jotka ovat vaarassa pudota osaamisen kelkasta. Kokemusta on jo jonkin verran, mutta järjestelmällinen toiminta puuttuu ja tulisi huutavaan tarpeeseen - maksuttomasta digiosallisuuden lisäämisestä hyötyisivät mm. mummot ja papat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, oppimisvaikeuksista kärsivät, pitkäaikaistyöttömät.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelma: 'tavallisen' kansalaisen it-osaamisen riittämättömyys, kun yhteiskunta muuttuu nopeasti, palvelut siirtyvät verkkoon, digitalisaatio valtaa alaa ja työelämän it-osaaminen lisääntyy jatkuvasti.

Miten kokeilu toteutetaan?

IT-alan ammattilaiset kehittävät jatkuvasti uusia järjestelmiä ja ovat paremmin perillä ja tietoisia tulevasta kehityksestä kuin alan ulkopuoliset ihmiset. Yhteistyö digisyrjäytymisvaarassa olevien kanssa olisi hedelmällistä molemmille osapuolille - it-alan ammattilaiset saisivat näykyvyyttä hyväntekijöinä ja samalla käyttäjäkokemuksia, opetukseen/ohjaukseen osallistujat oppia ja tietoa yhteisunnassa pärjäämiseen.