Joustava oppiminen (Kokeiluun: Digitaidot sotetyössä) | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Digisotetaidot

1038 visningar

Försöket är skapat 11.10.2018

Vaasan ammattikorkeakoulun opettajatiimi

Joustava oppiminen (Kokeiluun: Digitaidot sotetyössä)

Kokeilun avulla tehdään selvitys joustavaa oppimista tukevan alustan rakentamisesta ja toteutetaan tämän demoversio. Alusta tukee tiimioppimista ja se luo puitteen joustavalle ja yksilölliselle oppimiselle erityisesti mobiililaitteilla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävät ovat jatkuvan muutoksen keskellä ja uuden oppimiseen tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Uusia ammatteja syntyy ja niiden osaamistarpeeseen pitää pystyä vastaamaan. Ongelmana on: miten nopeassa muutostilanteessa voidaan varmistaa riittävä osaaminen ja miten tiimien avulla tuetaan riittävästi työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Kokeilun avulla saadaan tietoa joustavaan oppimiseen tarkoitetun alustan rakentamisesta ja sen sisällön suunnittelusta. Päätelaitteen osalta painotetaan erityisesti mobiililaitteita. Markkinoilla pian yleistyvät 5G-verkot mahdollistavat nopeat tietoliikenneyhteydet ja tuovat uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Alusta tukee sujuvaa opiskelua ja mahdollistaa yksilöllisen etenemisen kurssilla. Virtuaalitiimien soveltaminen oppimisen tueksi on myös oleellisen tärkeätä ja sen avulla voidaan toteuttaa mm. vertaisoppimista. Rakennettava demoversio tarjoaa konkreettien mallin, jonka avulla on helppo arvioida ratkaisua ja miettiä kehittämiskohteita malliin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa ideoidaan alusta ja rakennetaan siitä demoversio. Alusta on pilvipalvelu, jossa monipuoliset sisällöt ovat joustavasti käytettävissä työasemilla ja erityisesti mobiililaitteilla. Alusta mahdollistaa virtuaalitiimien avulla osaamisen ja kokemusten välittämisen tiimin sisällä. Kokeilussa rakennetaan demoversio alustasta, jolla tuetaan joustavaa oppimista. Rakennettavan alustan demoversio toteuteaan Moodlella. Tiimien viestinnässä voidaan käyttää esim. Slack:ia tai vastaavaa. Demoversiossa käytetään sisältönä soveltuvin osin koulumme Sosiaali- ja terveysalan -yksikön kursseja: 1. Väestön terveyden edistäminen ja 2. Kansanterveystiede. Demoversiossa kiinnitetään huomiota erityisesti monipuoliseen sisältöön teksti/kuva/ääni/video ja joustavaan ylläpitoon sekä virtuaalitiimien käyttöön. Sisällön osalta selvitetään myös AR/VR toteutuksien käyttömahdollisuutta. Kokeilu toteutetaan 28.2.2019 mennessä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttamisesta vastaa Vaasan ammattikorkeakoulun opettajatiimi. Tiimissä on mukana opettajia koulumme Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä sekä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta. Mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijat osallistuvat tähän projektiin. Projektin edetessä haemme mukaan mahdollisesti yhteistyökumppaneita, jotka voisivat testata ja arvioida demoversiota.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 10 000 euroa. Projektin kulut ovat pääasiassa työkustannuksia.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttavan tiimin osaamisalueet tukevat hyvin kokeilun toteuttamista. Meillä on monipuolista osaamista sosiaali- & terveysalalta ja tietojenkäsittelyn alalta. Koulutusohjelmamme kattavat hyvin tässä kokeilussa tarvittavat sisällöt ja osaamisalueet. Oleellista on myös, että teemme yhteistyötä eri koulutusohjelmien välillä ja saamme näin tiimiin monipuolista näkemystä.