Kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelma ja vertaistuki; | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

704 visningar

Försöket är skapat 06.05.2017

Jenny Jääskeläinen

Kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelma ja vertaistuki;

Paisuvat lastensuojelukustannukset, inhimillinen hätä, syrjäytyminen

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tavoite; saada aikaan kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma ja viedä sitä eteenpäin, samaten vahvistaa sosiaalibondien asemaa uusina sijoitusmuotoina ennaltaehkäisevänä tukimuotona. Samaten lisätä lapsiperheiden avunsaantia matalalla kynnyksellä, yhteisöllisyyttä ja eri tahojen yhteistyötä lisäten.

Miten kokeilu toteutetaan?

Alustatalouden (vaihdantatalous, työ työstä palvelu), yhteisöllisyyden ym. (sovellukset) avulla tulisi linkittää vanhemmat, isovanhemmat, lapsiperheet avunsaajina ja avuntarjoajina yhteen. Pentti Arajärveä lainatakseni kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelma "rokottaisi" lapsia myöhempää huono-osaisuutta vastaan. 1 mrd lastensuojelukulut vuositaolla Suomessa kertovat karua kieltä lapsiperheiden ahdingosta. Proaktiivinen, ennaltaehkäisevä apu, sosaalibondit ym. käyttöön. Kirkko, kunta, yksityinen, julkinen, kolmas ja neljäs (kotitaloudet) sektori yhteistyöhön yli puolue ja sukupolvirajojen. Kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelma edellyttäisi poliittisen kentän vahvaa, puolue- ja sukupolvirajat ylittävää ohjelmaa lasten tasavertaisten elinolojen takaamiseksi. Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma jatkaisi vanhaa suomalaista väestövaikuttamisen perinnettä, jolla mm. tartuntatauteihin ja elintottumuksiin liittyviin uhkiin on onnistuttu vaikuttamaan tehokkaasti. Pelkkä fyysinen turvallisuus ei takaa tasa-arvoa, on myös psyykkinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen ym. ulottuvuuksia, joita tulee arvostaa ja vaalia ja tehdä töitä asian eteen. Uusia, matalankynnysken tukimuotoja lapsiperheiden vanhemmille. Mm. uusien rahoitusmuotojen, esim. Sosiaalibondien avulla voitaisii vaikuttaa reaktiivisiin kustannuksiin laskevasti ja paniostamalla proaktiivisiin palveluihin. Kaikkien sektorien yhteistyötä, työ työstä palvelua. Kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelmaa. Mahdollisimman pian, kesä-syksy 2017.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Haluaisin toteuttaa kokeilua yhteistyössä alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa; Kuusikkokunnat, THL, MML, Kuntaliitto ym. kanssa. Yksityissektorin toimijatkin olisivat ketteryytensä ansiosta hyvä olla osaltaan mukana.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

200000