Kasarmitorin kesäkatukokeilu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

KulttuuriPääkaupunkiJulkishallintoDesignArkkitehtuuriIlmastonmuutosOppiminenLiikenneHyvinvointiEkologisuusElinkeinoelämäArki

731 visningar

Försöket är skapat 01.06.2021

Kasarmitorin kesäkatukokeilu

Kasarmitorille nousee tänä vuonna jättiterassi ja sen yhteyteen toteutetaan kesäkatukokeilu. Katukokeilun avulla arvioidaan Helsingin keskustan käveltävyyden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä parannetaan Koronasta toipuvien tapahtuma- ja ravintola-alan toimijoiden olosuhteita tuomalla katutilaan viihtyisyyttä ja siten ihmisiä paikalle houkuttelevia elementtejä, kuten oleskelualueita ja parklet-terasseja.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu selvittää keinoja parantaa kantakaupungin katujen käveltävyyttä muuten kuin muuttamalla katu puhtaasti kävelykaduksi. Autoliikennettä rauhoitetaan kaventamalla ja mutkittelemalla ajorataa ja tuomalla kadunvarsipysäköinnin tilaan istuskelu- ja olekselualueita sekä pyöräpysäköintiä. Lisäksi tällaisia katutilakokeiluita ei ole aiemmin toteutettu näin laajan terassialueen yhteyteen. Kävely-ympäristön parantamisen ohella kokeilussa mahdollistetaan myös uuden tieliikennelain mukaista vastavirtapyöräilyä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu avataan yleisölle 12.6 ja se kestää 15.8 saakka. Kasarmikatu ja Pohjoinen Makasiinikatu muutetaan yksisuuntaisiksi pihakaduiksi ja kadunvarsipysäköinti poistetaan lähes kokonaan. Kadunvarsipysäköinnin tilaan tuodaan oleskelualueita, jotka on suunniteltu muistuttamaan Helsingin merellisiä luotoja. Kesäjuhlan tunnelmaa kadulle luodaan ripustamalla katuvalaisimien vaijereihin kukkaseppeleitä. Lisäksi kadunvarsipysäköinnin tilaa sijoitetaan runkolukittavia pyöräpysäköintitelineitä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosasto konsulttinaan WSP ja yhteistyössä mukana jättiterassin suunnittelusta vastaavat Torikorttelit konsulttinaan Linda Bergroth. Mukana on ollut laajasti Helsingin kaupungin eri palvelut Kaupunkiympäristön toimialalta sekä kaupungin kansliasta. Paikalliset yritykset toteuttavat parklet-terassit, joiden pystyttämistä kaupunki helpotti tarjoamalla yhteiskuljetukset vahvikkeista ja siirtokehotuskilvistä.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun toteutuksen koko budjetti on 154 000 euroa, joista kanslia päällikön myöntämään kanslian rahaa on 94 000 e ja liikenne- ja katusuunnittelun investointirahaa 60 000 euroa. Lisäksi rahaa on käytetty suunnittelu- ja seurantakonsulttitöihin 70 000 euroa. Nyt haettavaa kokeilurahaa hyödynnetään kattamaan kustannukset kokeilun liikkumisen sujuvuuteen vaikuttavista runkolukittavien pyöräpysäköintitelineistä sekä alueen jalankulkuvirtoja kartoittavasta laskimesta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun projektipäällikkönä työskentelee liikenne- ja katusuunnittelupalvelun työntekijä, joka on taustaltaan suunnittelumaantieteilijä. Projektipäällikön työajasta on kulunut tälle projektille noin 80 % kaikesta työajasta helmikuusta 2021 lähtien. Lisäksi kokeilussa on ollut laajasti mukana viestinnän ammattilaisia, elinkeinoasiantuntijoita, liikennesuunnittelijoita, lupa-asiantuntijoita sekä kaupungin johtoa.