Kelaten kalalle | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

EsteettömyysVammaisetVapaa-aikaElämänhallintaYhteisöOsallisuusSaavutettavuusYhteisöllisyysPalvelumuotoiluHarrastuksetTasa-arvoDigisotetaidotHyvinvointi

472 visningar

Försöket är skapat 16.10.2018

Kuhmon kaupunki / kehittäjäyhteisö

Kelaten kalalle

Liikuntarajoitteisille luodaan Kuhmossa mahdollisuus kokea luontoelämyksiä esteettömästi kaverin kanssa. Kaupungin keskustassa sijaitsevalle Pajakkakoskelle hankitaan välineistö ja luodaan toimintamalli päästä helposti kalalle. Kokeilu lisää osallisuutta ja omaa elämänhallintaa sekä elämäniloa. https://www.kuhmo.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luonnosta nauttimaan pääseminen on haastavaa eriasteisille liikuntarajoitteisille. Eräilyyn ja luontoon liittyviä harrastusmahdollisuuksia on todella vähän. Tämä luo epätasa-arvoa kuntalaisten ja laajemmin matkailupalveluiden käyttäjien kesken. Kokemukset ja elämykset jäävät toisten kertomusten varaan. Teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä palvelun tarjoamisessa ja markkinoimisessa erityisryhmille. Saadun palautteen perusteella palvelun parantaminen. Tavoitteena jalostaa uudentyyppisiä ohjelmapalvelutuotteita paikallisten ohjelmapalveluyritysten käyttöön.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilemme selkeää esimerkkiä, miten erityisryhmiin kuuluvat voisivat saavuttaa luonto-, kalastus- ja eräelämyksiä kuten muutkin. Toinen osa mahdollistaa pääsyn veden äärelle ja kalastamaan, toinen osa (web-livekamera) antaa mahdollisuuden kasvattaa elämysten kokemusta myös kotona tai jopa Suomen ulkopuolella. Asennetaan live-kamera veden alle parhaimmille "otti-paikoille". Hankitaan laite, jolla esteetön eräkokemus mahdollistetaan. Lisäksi hankitaan golfauto tai vastaava sähköavusteinen pyörätuoli. Tiedotetaan ja markkinoidaan pääosin digitaalisin välinein kansallisesti ja kansainvälisesti. Kalastusluvat hankitaan mobiilisovelluksen kautta. Luodaan mielenkiintoinen elämyspaketti. Kesä-syksy 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuhmon kaupungin elinkeinopalvelut yhdessä teknisen toimialan, sivistyspalvelut / kirjaston, ict-tuen, Kainuun sote / vammaispalvelujen, Kuhmon kehittäjäyhteisön sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisbudjetti 8.500 €. Investoinnit 7.000 €. (Golf-auto / muu sähkökäyttöinen apuvälinen 3500 e, web-välineistö 3500 €), tiedotus ja markkinointi, sis. avajaistilaisuuden 1.500 €). Kuhmon kaupungin henkilöstöresurssi.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Liikuntarajoitteisille soveltuva infra kaupungin keskustassa Pajakkajoen ympärillä. Kuhmon kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien osaaminen ja työpanos.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tämä on mahdollista ottaa käyttöön vasta ensi keväänä kalastuskauden alkaessa. Tällä hetkellä Pajakkakoskessa on rauhoitusaika.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tähän ei voi vielä vastata.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä toteamme onnistumiset ja puutteet. Tavoitteena on saattaa kokeilu osaksi tavallista toimintaa. Skaalaus isompaan toiminee helposti kaikissa Suomen / maailman esteettömissä kalastuspaikoissa. Toivon mukaan kokeilu myös lisää esteetöntä rakentamista.

Vad har hänt under försökets gång?

17.10.2018

Kuhmossa aloitetaan "Kelaten kalalle" -toiminta. Sen tarkoituksena on lisätä vammaismatkailun mahdollisuuksia ja markkinointia.

Pyörätuoliavusteisilla tai muuten liikuntarajoitteisilla ihmisillä on minimaaliset mahdollisuudet päästä lähelle luontoa. Kuhmossa Kelaten kalalle -hanke edistää liikuntavammaisten pääsyä ja mahdollisuuksia päästä kaverin kanssa kalalle Kuhmon Pajakkakoskelle luontevasti ja helposti. Hanke lisää osallisuuden tunnetta ja vammaisten itsenäisiä harrastusmahdollisuuksia.

Investoimme hankkeessa golf-autoon tai muuhun sähkökäyttöiseen liikkumisen apuvälineeseen noin 3500 e. Golf-auton mitoitus tvs. on sopiva Pajakkakosken rannoilla sijaitsevien nk. möljien kansirakenteilla esteettömään liikkumiseen. Lisäksi hankkeessa hankitaan vedenalainen live-nettikamera, joka asennetaan Pajakkajokeen sillan alapuolelle taimenten ja harjusten olinpaikkaan. Livekamera toimii uudentyyppisenä ja kustannustehokkaana Kuhmon koskikohteiden markkkinointivälineenä. Kameran hinta tarvittavine varusteineen on 3.500 euroa.


Kansainvälisyys hankkeessa näkyy Internet-seurannan kielivalikossa. Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer