Kierrätys & Kannustus - skanneri | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Kiertotaloushaku

639 visningar

Försöket är skapat 22.01.2019

Webido Oy

Kierrätys & Kannustus - skanneri

Muovikierrätyksen palkitsemisjärjestelmä kotitalouksille, joka perustuu ihmisten motivointiin kannustuspalkkion avulla. Keräyspisteisiin integroidaan skannerit, jotka identifioivat käyttäjän. Kierrätys tuo käyttäjille pisteitä, joita he pystyvät hyödyntämään esimerkiksi verkkokaupoissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotitalouksien muovijätteitä kertyy valtavasti, mutta ihmisten kierrätysinto ei ole niiden osalta vielä kovin suurta. Idea kannustaa kierrättämään ihan uudella tavalla ja tuo markkinoille muovikierrätyksen palkitsemisjärjestelmän ihmisten älypuhelimiin. Globaalilla tasolla muovin kierrättämisen puute on valtava ongelma, ja tällä pienellä käytännönläheisellä kokeilulla voidaan saada kehitettyä ratkaisua myös maailmanlaajuiseen ongelmaan. Miten ja mikä saa ihmiset kierrättämään enemmän. Tarvitaanko koteihin älykkäämpiä astiaratkaisuja ja motivoivampia kierrätysideoita, joissa ihminen kokee saavansa itsekin hyvää. Hyvä esimerkki tästä on pullo- ja tölkkipalautus, jossa kierrätysprosentti on todella korkea. Tarvitaanko digipalvelu, jossa ihmiset voivat seurata omaa kierrätystään ja verrata esim. aueellisesti tietoja muihin? MIten motivoida nuoria kierrättämään? Haluamme tietää, että käyttäisivätkö ihmiset palvelua ja miten se vaikuttaisi kierrätysmääriin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Asennetaan pienet skannerit kierrätyslaitteisiin. Kun henkilö saapuu kierrätyspisteeseen, hän avaa sovelluksen, jonka avulla henkilöllisyys tunnistetaan ja kierrätyspisteet ohjautuvat oikealle käyttäjälle. Käyttäjille on tehty vahva tunnistautuminen, joka ehkäisee myös väärinkäytöksiä kierrätyspisteellä. Pisteistä saadut kierrätysvarat ohjautuvat käyttäjän tilille tai ne voi tulevaisuudessa käyttää suoraan Eco-merkityissä kaupoissa. Selvitämme demoversion avulla ihmisten mielipiteitä ideasta. Lisäksi hankimme tarvittavan tiedon teknisistä vaatimuksista. Kokeilu 2-5/2019, jonka jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä ja palvelun mahdollisesta kaupallistamisesta kumppanitahojen kanssa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toteutamme osan kokeilusta omilla resursseilla ja osan ostamame alihankintana

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 euroa, joka jakaantuu toteutettavuus- ja markkinatutkimukseen 2500e, tekniseen määrittelyyn 2000e sekä hallinnointi ja muut kulut 500e.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Meillä on tiimissä kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin ammattilainen sekä ohjelmoija. Toimimme myös verkostomaisesti ja hyödynnämme kumppaneiden resursseja tarvittaessa.