Kiertävä kanala | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Kiertotalous

176 visningar

Försöket är skapat 31.08.2017

Simo Kaksonen / Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Kiertävä kanala

Haluamme kokeille kiertävää kanalaa. Se ilmestyy kuin pop-up kauppa eri paikkoihin, eri aikoina.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme kokeilla mitä kiertävä kanala aikaan niin kiertotaloudessa, tarinoissa, kohtaamisissa, hyvässä elämässä. Kokeilemme, mitä pop-up kanala saa aikaan kunnissa. Uskomme, että paljon. Mitä kaikkea hyvää elämää, innostuneisuutta ja osallistuvuutta kiertävällä kanalalla saadaan aikaan

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilemalla mitä kaikkea kiertävällä kanalalla saadaan aikaan. Se ilmestyy kuin pop-up kauppa eri paikkoihin, eri aikoina. Alussa se saattaa olla vanhainkodin pihassa. Hetken päästä kiertävä kanala onkin koulun pihassa. Ei kauaakaan, niin se on kunnantalon edessä, jossa kunnanjohtaja pitää suuren muna-puheen alueen elinvoimasta ja munien synergiasta. Loppuvuosi 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Mikä on kokeilun budjetti?

3800 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ruokapalveluiden työntekijöillä on vankka kokemus alata. Nyt on aika kokeille mitä uutta lisäarvoa pystymme tuottamaan.

Vad har hänt under försökets gång?

31.08.2017

Pitkä kuvausteksti on alla

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer