KIRA-digi -kärkihanke: Maankäytön suunnitteluprosessien revisiointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

PääkaupunkiKaupunkiTeknologiaOsaaminenAutomaatio

291 visningar

Försöket är skapat 26.03.2019

Otso Helenius, Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos

KIRA-digi -kärkihanke: Maankäytön suunnitteluprosessien revisiointi

Maankäytön suunnitteluprosessien revisiointi Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen kokeilussa sovelletaan ohjelmistokehityksen versionhallinnan menetelmiä kaavoitusprosessiin. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/maankayton-suunnitteluprosessien-revisiointi.html

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeiluhanke pyrkii auttamaan kaavoitukseen osallistuvia tahoja ratkaisemalla väitöskirjatutkimuksessa havaittuja kaavoitusprosessien laatuun, tehokkuuteen ja kuormittavuuteen liittyviä haasteita. Työn aikana on tutkittu ja kehitetty parhaita käytäntöjä ohjelmistotuotannon versionhallinnan (VCS) siirtämistä spatiaaliseen suunnitteluun. Työn tavoitteena on ollut identifioida idean siirrettävyys, paras toteuttamistapa sekä soveliaimpia käyttökohteita maankäytön suunnittelun alalla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluhankkeessa on kehitetty tiedonhallinnan ja sisällöntuotannon työkaluja ja niiden käyttöön liittyvää suunnitteluprosessia joiden tarkoitus on vähentää ei-rakenteellisen tiedon manuaalista tulkintaa, hallintaa ja tuottamista, sekä lisätä mahdollisuuksia asynkroniseen työskentelyyn. Kokeiluhankkeessa on kehitetty tutkimuksen pohjalta hypoteesi työkalusta, käyttötapauksista sekä työskentelyprosessista. Työkalun toteutusta varten on varattu kehitysresursseja spesifikaatioon, UX-suunnitteluun ja ohjelmointiin. Kokeilu on toteutettu välillä 6/2018-1/2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun on toteuttanut tutkimus- ja kehitysryhmä Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella yhteistyössä Helsingin Kaupunkiympäristön (KYMP) asemakaavayksikön kanssa. Toteutukseen on saatu tukirahoitusta Ympäristöministeriön KIRA-digi-ohjelmasta.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun toteutunut budjetti on 52 000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tutkimusryhmässä on tehty pohjustavaa tiedonhallinnan ja suunnitteluprosessien tutkimustyötä useamman vuoden ajan yhteistyössä sekä Helsingin, Espoon että lukuisten muiden kuntien, yritysten ja yliopistokumppaneiden kanssa mm. Hollannissa ja Australiassa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa onnistuttiin pääpiirteittäin toteuttamaan projektisuunnitelmassa sille asetetut tavoitteet.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun konkreettisimpana tuloksena oli tutkimuksessa tunnistettujen haasteiden sekä tarjotun ratkaisun alustava validointi. Tärkeimmät opit vastaavia tulevia hankkeita varten ovat toteutettavan osuuden pilkkominen projektisuunnitelmassa vielä pienempiin itsenäisiin komponentteihin, sekä vuorovaikutuksen ja projektinjohdon eriyttäminen kahdelle eri henkilölle laadun varmistamiseksi.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun jälkeen yhteistyötä jatketaan Helsingin ja muiden kontaktien kanssa. Ensisijaisesti seuraavaksi keskitytään yhteensovittamaan hankkeen tuloksia meneillään oleviin kaavatietomalli- ja kaavapino-projekteihin, sekä jatkamaan prototyypin kehittämistä. Lisäksi kartoitetaan menetelmän hyödynnettävyyttä myös yleiskaavoituksessa, kaavarunkotyössä, hankekaavoissa ja visiotyössä.