Kiukaan automaattinen poiskytkentä ja kylpytilaturvallisuuden parantaminen huokoisella foamimatolla sekä palotilanteen aikainen havaitseminen lämpötilan tunnistuksella | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Sauna

454 visningar

Försöket är skapat 08.09.2018

Kiukaan automaattinen poiskytkentä ja kylpytilaturvallisuuden parantaminen huokoisella foamimatolla sekä palotilanteen aikainen havaitseminen lämpötilan tunnistuksella

Lauteisiin asennetut painetunnistimet käynnistävät kiukaalle 30 minuutin ajastimen, jonka jälkeen kiuas sammuu jos lauteilta ei nouse. Painetunnistin antaa radiosignaalilla älykotijärjestelmään varoituksen ja lopulta hälytyksen, mikäli kiuas on sammunut mutta paine lauteilla säilyy. Älykotijärjestelmä viestii ennaltamääritettyihin kontaktihenkilöihin sovelluksen avulla jos kriteerit täyttyvät. Huokoinen ohut foamimatto kylpytilojen lattialla vähentää kaatumisriskiä sekä pehmentää kaatumista. Huokoisuus estää omalta osaltaan lattian täyttymistä vedellä. Lämpötilan tunnistin on yhteydessä paloturvallisuusjärjestelmään.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sairaskohtaus saunassa, kylpytilan turvallisuuden parantaminen kaatumisten osalta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sairaskohtaus tai nukahtaminen lauteilla aiheuttaa ajastetun hälytyksen kontaktihenkilöille. Lauteelle istuttaessa painesensori käynnistää esim 30 minuutin ajastuksen, jonka jälkeen kiuas sammuu. Ylimääräistä vaivaa tai muistettavaa ei koidu, sillä harva istuu lauteella yli 30 minuuttia putkeen ja hälytys aiheutuu vasta kun paine säilyy, mutta kiuas on ollut sammuneena tietyn ajan. 30 Minuutin ajastus käynnistyy uudelleen, kun saunoja on noussut lauteelta ja istahtanut takaisin Saunan painesensorit viestivät radiosignaalilla (joista tietyt taajuudet läpäisevät erittäin hyvin vanhojen rintamamiestalojen kellarikerrokset) älykotikeskukseen. Älykotikeskus on yhteydessä ennaltamääritettyjen yhteyshenkilöiden mobiilisovelluksiin(lähiomaiset ja tai hoitaja), jotka kriteerien täyttyessä voivat tulla tarjoamaan apua. Paksuhko, huokoinen foamimatto kylpytiloissa parantaisi pitoa ja vähentäisi kaatumisesta aiheutuvia vammoja. Lisäksi huokoisuus ehkäisisi vesivahinkoja, sillä maton päälle kaatunut ei voisi tukkia lattiakaivoa kokonaan. Kylpy ja saunatiloissa ei voi käyttää optisia palovaroittimia, joten järkevin ratkaisu palotilanteen havaitsemiseen on lämpötilan tunnistus. Termostaatti havaitsee rajun ja jatkuvan lämpötilan nousun, jättäen huomiotta lämpötilan purskeet kuten löylynheiton.