1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Tekoäly
Försöket är skapat 02.05.2018

Kohtauttamo

Haetaan tekoälypohjaista ratkaisua kohtauttamaan nuorten tuen tarpeet ja järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki ei kohtaa tuen tarpeessa olevia nuoria.

Vad har hänt under försökets gång?

02.05.2018

Syrjäytymisen taustalta tiedetään, että palvelut eivät ole onnistuneet auttamaan nuoria, kun ongelmat ovat vielä olleet pieniä. Tieto järjestöjen tarjoamasta matalan kynnyksen tuesta jää liian usein saavuttamatta.

Haasteessa haetaan ratkaisua siihen, miten nuoret saisivat tukea kevyempien palveluiden kautta nopeammin ja tarpeenmukaisemmin.

Jos tekoälypohjaisesti voidaan kohtauttaa ihmisiä keskenään tiettyjen parametrien avulla (esim. tinder), miksei samalla tavoin voitaisi kohtauttaa nuorten tarpeita ja järjestöjen tarjoamaa tukea. Millä tavoin vaikkapa nuoren tekemä hyvinvoinnin itsearvio tai joku haku voisi suoraan yhdistyä kuvauksiin järjestöjen toiminnasta, saadusta avusta tai kertomuksista.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer