Kokeileva kehittäminen empatiamenetelmiä hyödyntäen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

478 visningar

Försöket är skapat 27.04.2017

Johanna Hautamäki, projektipäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu

Kokeileva kehittäminen empatiamenetelmiä hyödyntäen

Centria-ammattikorkeakoululla järjestettiin Kokeilevan kehittämisen -päivä, jonka aikana eläydyttiin empatiamentelmien avulla ikääntyvien arkeen erilaisten siihen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Päivästä kuvattiin videokooste.

Vad har hänt under försökets gång?

27.04.2017


Centria toteutti 20.4.2017 tapahtumapäivän kokeilevan kehittämisen ja empatiamenetelmien parissa. Päivä aloitettiin alustamalla aiheeseen liittyviä teemoja kokeileva kehittäminen, empatiamenetelmät ja ikääntyvien arki sekä esittämällä kehittämishaasteita ikääntyvien hyvään arkeen liittyen.

Aamupäivän aikana osallistujat pääsivät tutustumaan infopisteisiin aiheeseen liittyen, sekä osallistumaan erilaisiin empatiakokeiluihin ja eläytymään niiden avulla ikääntyvien arjen tilanteisiin. Iltapäivällä osallistujat ideoivat ratkaisuja esitettyihin kehittämishaasteisiin ja miten niitä voisi lähteä kokeilemaan. Tuotetut kokeiluideat dokumentoitiin lyhyinä videoklippeinä jaettavaksi kiertueen ja Centrian kanavien kautta. Parhaat ideat palkittiin päivän päätteeksi.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer