Kokeilukulttuuri goes Arctic | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

AmmattikorkeakouluKorkeakouluKulttuuriKokeilutYhteisöToimintamalliYhteistyöOppiminen

641 visningar

Försöket är skapat 15.11.2017

Kokeileva Suomi -tiimi ja Lapin AMK yhdessä koko ammattikorkeakouluverkoston kanssa

Kokeilukulttuuri goes Arctic

Kokeilukulttuurin levittäminen valtakunnallisen tapahtuman avulla

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten saada luotua lisää kokeiluosaamista laajaan ammattikorkeakouluverkostoon?

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilukulttuuri goes Arctic -tapahtuma oli itsessään kokeilu, jolla pyrittiin selvittämään parhaita tapoja edistää kokeilukulttuurin leviämistä verkostossa (tässä tapauksessa ammattikorkeakouluverkostossa). Tapahtuma loi innostusta, verkostoitumista ja konkreettisia kokeiluja.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Valtakunnallisen tapahtuman (jossa paitsi osallistujat, myös järjestäjät ovat eri puolilla Suomea) järjestäminen ei ole itsestäänselvästi helppoa. Tapahtuman järjestämisessä oli mukana laaja joukko opiskelijoita, joiden integrointi tapahtumajärjestämiseen oli ensiarvoisen tärkeää, ja heidän sitoutumisensa järjestelyihin oli ensiluokkaista.

Vad har hänt under försökets gång?

01.12.2017

Tarkempia oppeja epämääräisessä järjestyksessä:

  • Opiskelijoiden mukaanotto oli tärkeää. Opetti ison tapahtuman järjestämisestä heille paljon. Toisaalta toi aivan erityistä tunnelmaa myös osallistujille.
  • Tapahtuman järjestelyjä avusti ohjausryhmä, jossa oli edustajia valtioneuvoston kansliasta, Lapin ja Oulun AMK:ista, Humakista ja Ammattikorkeakoulujen rehtoriverkosto Arenesta. Ohjausryhmään osallistui myös Anssi Tuulenmäki, joka oli tapahtuman key note -puheenvuoron pitäjä. Ohjausryhmä toimi hyvin ja antoi järjestelyille tarvittavaa jäsennystä.
  • Ohjausryhmän jäsenet olivat eri puolilta Suomea ja palaverit pidettiin etäyhteyden avulla. Jälkikäteen ajateltuna kasvokkain tapaamisen merkitystä ei kuitenkaan kannata väheksyä, vaan yksi kasvokkainen tapaaminen alussa olisi voinut tehdä kommunikaatiosta monessa kohtaa helpompaa.
  • Tapahtuman teema (joista kokeiluja ideoitiin) olisi pitänyt päättää aikaisemmin. Näin osallistujat olisivat voineet orientoitua siihen jo ennen tapahtumaa ja paikalla olleet näytteilleasettajat olisi voitu opastaa omaan tehtäväänsä jo aiemmassa vaiheessa. Näin hekin olisivat voineet rakentaa esityksensä paremmin teemaa tukeviksi.

Tapahtumassa ideoidut kokeilut on koottu myös <u>Kokeilun paikkaan.</u>

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer