Kokeilulähtöinen strategian toteuttaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

600 visningar

Försöket är skapat 05.04.2017

Helsingin varhaiskasvatus

Kokeilulähtöinen strategian toteuttaminen

Hyvät käytännöt eivät jakaannu päiväkodeissa, päiväkotien välillä tai päiväkotialueiden välillä. Tämän seurauksena henkilöstön mahdollisuudet toteuttaa päiväkodin perustehtävää ja Helsingin varhaiskasvatuksen strategian tavoitteita ovat heikot.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

"tähän haen ratkaisua..." (H) Kokeilun tarkoituksena on muodostaa hyvien käytäntöjen jakamisen konsepti, jota voidaan hyödyntää laajemmin kunnissa ja julkisissa palveluissa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Rohkaistaan ja mahdollistetaan Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstöä ottaa käyttöön ja kehittää käytänteitä arjen toiminnan helpottamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen varmistamiseksi. Keskeiset kehittämisen metodit ovat kokeilut ja reflektointi kaikilla organisaation tasoilla. Varmistetaan rinnalla koko organisaation toimintakulttuurin muutos kehittämällä tarpeen mukaan yhteisiä toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä. Mitkä ovat keskeisimmät keinot, joilla henkilöstö saadaan motivoitumaan toimintakulttuurin muutokseen mukaan? Miten saadaan aikaan välittömiä hyötyjä, jotta muutos tuottaa ensimmäisestä päivästä alkaen hyötyä ja on näin perusteltavissa ylemmälle johdolle. Mitä ja johtamisen rakenteita ja missä järjestyksessä on keskeistä muuttaa toimintakulttuurin muutoksen tukemiseksi? Syyskuu 2017 - Syyskuu 2018 (alustava aikataulu).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Helsingin varhaiskasvatus apunaan Soihtupuiston Isät.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

100 tuhatta euroa.

Vad har hänt under försökets gång?

10.04.2017


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer